Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis styrelseordförande avgår på egen begäran

08:40 / 6 February 2009 Probi Press release

Probis styrelseordförande, Peter Zakrisson, utträder på egen begäran ur Probis styrelse för att helt kunna ägna sin tid åt Dacke Group Nordic, där han är VD.

Peter Zakrisson har varit styrelseordförande i Probi sedan 2002 och medlem av styrelsen sedan 2001.

Styrelsen har utsett Mats Lidgard, som varit styrelseledamot sedan 2004, till styrelseordförande fram till årsstämman den 6 maj 2009. I samband med kallelsen till årsstämman, kommer Valberedningen att presentera sitt förslag till styrelse för kommande period.

För mer information kontakta: Mats Lidgard, styrelseordförande, 070-349 20 56, e-post: Michael Oredsson, vd, telefon 046-286 89 23, mobil 070-718 89 30, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF