Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi och Bringwell ingår långsiktigt samarbete på den nordiska marknaden

08:45 / 3 December 2009 Probi Press release

Probi ingår ett långsiktigt samarbete med Bringwell, Nordens ledande leverantör av egenvårds¬produkter. Bringwell kommer med stöd av Probi att lansera Probis nya kosttillskott för immunförvar och det kosttillskott för maghälsa som redan säljs i över 25 länder.

Kosttillskotten lanseras under Probis egna varumärken ProbiFrisk och ProbiMage. Det blir också Probis första lansering av immunprodukten som kosttillskott. ProbiFrisk är kliniskt dokumenterad inom förkylning och kommer att säljas i form av en tuggtablett och ProbiMage som kapsel.

Produkterna bygger tillsammans på cirka 50 kliniska studier inom förkylning/immunförsvar och maghälsa. ProbiFrisk och ProbiMage ska marknadsföras via Apotek och hälsofackhandel. Lansering sker i Sverige under första kvartalet 2010 och på övriga nordiska marknader det tredje kvartalet 2010.

Marknadspotentialen för produkterna i Norden är betydande och kan bli en viktig del av Probis tillväxt under de kommande åren.

”Lanseringen av kosttillskott under egna varumärken på vår hemmamarknad gör att vi strategiskt flyttar fram vår marknadsposition. Bringwell har Nordens effektivaste marknads- och försäljnings¬organisation på den här marknaden och Probi har det starkaste produkterbjudandet inom probiotiska kosttillskott”, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

”Vi ser Probi som den givna samarbetspartnern inom probiotika på grund av deras unika bakterier, erkänt starka forskning och kliniska utvecklingsarbete. Det känns fantastiskt roligt att få möjlighet att etablera ett nära samarbete med Probi där båda företagen kommer att bidra med resurser och kompetens inom sina respektive specialområden”, säger David Rönnberg, VD på Bringwell.


För mer information kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, tel. 046-286 89 23 eller mobil 0707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se David Rönnberg, VD Bringwell tel. 08-412 72 00, e-post: david.ronnberg@bringwell.com

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se Om Bringwell Bringwell är Nordens ledande leverantör av egenvårdsprodukter. Bolaget omsatte 801,2 MSEK under 2008, med en bruttomarginal om över 60 %. Bringwells strategi är att växa såväl organiskt som genom förvärv. Under 2008 förvärvade Bringwell de nordiska rättigheterna för några av Skandinaviens viktigaste hälsokostprodukter Kan Jang, Chi San, Chisandra, Arctic Root, Rysk rot och Femineral. Därutöver förvärvades Biokraft AB som ger Bringwell utökad produktionskapacitet samt bredare produktportfölj. Bringwell AB (publ) som är anslutet till First North, Evli Bank Plc. är dess Certified Adviser. Bringwell utvecklar egna kliniskt dokumenterade varumärken och patenterade substanser. I tillägg till egna varumärken inlicensierar Bringwell intressanta produkter till den nordiska marknaden. Läs mer på www.bringwell.com

Show as PDF