Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2009-01-01 - 2009-09-30

08:45 / 21 October 2009 Probi Press release

Lansering av ny probiotisk juice med Skånemejerier

  • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 49,7 miljoner SEK (52,2) och för tredje kvartalet till 14,3 miljoner SEK (16,5).
  • Rörelseresultatet för delåret uppgick till 12,0 miljoner SEK (7,8) och för tredje kvartalet till 3,1 miljoner SEK (2,9), en ökning med 55 procent för delåret.
  • Resultat efter skatt för delåret uppgick till 9,3 miljoner SEK (6,6) och för tredje kvartalet till 2,1 miljoner SEK (2,5).
  • Resultat efter skatt per aktie för delåret uppgick till 1,00 SEK (0,71) och för tredje kvartalet till 0,23 SEK (0,26).
  • Kassaflödet för delåret uppgick till 11,6 miljoner SEK (8,3) och för tredje kvartalet 2,5 miljoner SEK (2,7).
  • Ny probiotisk juice med positiva effekter på immunförsvaret lanserades under tredje kvartalet tillsammans med Skånemejerier.
  • Försäljningen av ProViva utvecklas fortsatt positivt.
  • Probi bedömer att rörelseresultat och kassaflöde kommer att vara positivt 2009.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se Distribuerad 2009-10-21 kl. 08.45

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF