Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Avtal om likviditetsgaranti för aktier i Probi AB avslutas

10:00 / 14 October 2009 Probi Press release

Probi AB avslutar sitt avtal med HQ Bank som likviditetsgarant i handel med Probi-aktien. Avtalet upphör att gälla 2009-12-31. Någon ny likviditetsgarant har inte utsetts.


För mer information kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, tel. 046-286 89 23, mobil 0707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF