Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Bokslutskommuniké 2008

08:17 / 28 January 2009 Probi Press release

Fördubblat rörelseresultat och 56 procents ökning av nettoomsättningen

  • Nettoomsättningen för året uppgick till 68,0 miljoner SEK (43,6) och för fjärde kvartalet till 15,7 miljoner SEK (13,0).
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 10,2 miljoner SEK (5,2) och för fjärde kvartalet till 2,5 miljoner SEK (1,2).
  • Resultat efter skatt för året uppgick till 8,0 miljoner SEK (24,5) och för fjärde kvartalet till 1,4 miljoner SEK (19,7).
  • Resultat efter skatt per aktie för året uppgick till 0,85 SEK (2,62) och för fjärde kvartalet till 0,15 SEK (2,11).
  • Kassaflödet för året uppgick till 13,9 miljoner SEK (13,0).
  • Genombrott i USA genom Next Foods och Kraft Foods lanseringar av probiotikabaserade produkter.
  • Framgångsrik förkylningsstudie ger möjlighet till produktlanseringar inom immunområdet under 2009
  • Nya avtal i fjärde kvartalet genom Probis partner Institut Rosell för försäljning av kosttillskott baserat på Probis Lp299v i Spanien och Belgien.
  • Probi tilldelas forskningsstöd på 1,8 miljoner SEK från Vinnova för forskning under 2009 och framåt om probiotikas positiva hälsoeffekter inom hjärta/kärl-området.
  • Samarbete med Dr Oz och HealthCorps för att öka hälsomedvetandet bland ungdomar i USA.VD-kommentar :”2008 blev verkligen ett genombrottsår för Probi. Vi har fördubblat resultatet och ökat omsättningen med 56 procent. Vi har också utvidgat verksamheten såväl geografiskt som produktmässigt. Ett stort antal avtal inom både Functional Food och Kosttillskott har tillkommit och vi räknar med att lansera vår nya immunprodukt under 2009. Vi ser en mycket stor potential i denna produkt och den understryker styrkan och bredden i Probis forskning”, säger Michael Oredsson, vd på Probi.För ytterligare information kontakta:Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: stribuerad 2009-01-28 kl. 8.15

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF