Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi på väg mot nya lanseringar efter framgångsrik förkylningsstudie

08:44 / 26 August 2008 Probi Press release

Kortare förkylningsperioder och starkt reducerade förkylningssymptom. Det är resultatet i en omfattande förkylningsstudie som Probi genomfört med en ny egenutvecklad produkt. Resultatet ger nu Probi möjlighet att utvidga sin produktportfölj och gå in på den stora immunmarknaden. Världsmarknaden beräknas vara värd över 40 miljarder kronor inom livsmedel och kosttillskott.

”Studieutfallet är av världsklass och ger oss ett starkt utgångsläge för produktlanseringar inom både functional food och kosttillskott. Vi kan helt enkelt ta fram produkter som påtagligt förbättrar immunförsvaret och verkligen hjälper, exempelvis i samband med förkylningar”, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

Probi påbörjade utvecklingen av en tablett med den nya bakteriekombinationen i slutet av 2007 och har också börjat utveckla livsmedelsprodukter baserade på studieprodukten. Företaget räknar med att lanseringar inom immunområdet kan bli aktuella under 2009.

”Probis nuvarande affär bygger till allra största del på maghälsa och en mycket stark klinisk dokumentation inom det området. Immunområdet, inte minst en sjukdom som förkylning, blir nu ytterligare en stor global kommersiell potential för Probi”, tillägger Michael Oredsson.

Förkylningsstudien har genomförts av Analyze & Realize på uppdrag av Probi. Det är en placebokontrollerad, randomiserad multicenter-studie som genomförts i Berlin med 310 frivilliga försökspersoner. Försöksprodukten är en kombination av två nya probiotikastammar som Probi har patenterat, en inom familjen Lactobacillus plantarum och en inom Lactobacillus paracasei.

Graden av de totala förkylningssymptomen reducerades signifikant och var 33 % lägre i gruppen som fick Probis produkt jämfört med placebo. Dessutom var längden på försökspersonernas förkylningsperioder signifikant kortare bland dem som fick Probis produkt, 5,6 dagar mot placebogruppens 6,7 dagar. Det fanns också en trend mot att antalet förkylningar minskade hos dem som åt Probis produkt under perioden som studien pågick.

Försökspersonerna visste inte vilken produkt de fått. Trots detta ansåg nära 50 % av dem som blivit tilldelade Probis produkt att den hade mycket god effekt och ytterligare drygt 20 % ansåg att den hade god effekt. Talen var betydligt lägre för dem som tilldelats placebo och nästan ingen i denna grupp ansåg att behandlingen hade mycket god effekt.

Probi har tidigare vid analyser på cellulär nivå i blod sett indikationer på att de två probiotikastammarna har olika gynnsamma effekter på immunsystemet. Dels sådana som stärker delar av immunförsvaret och ger en skyddande effekt, dels sådana som dämpar immunreaktioner som ger obehagliga symptom.

Probi rapporterade i oktober 2007 att en svensk klinisk studie med den nya produkten hade visat en allmän reduktion av förkylningssymptom. I Berlin blev resultaten betydligt starkare och tydligare på grund av att hög benägenhet att bli förkyld var ett urvalskriterium för att delta i studien. Detta var inte fallet i den svenska studien.

För ytterligare information vänligen kontakta: Michael Oredsson, VD tel. 046-286 89 23 eller mobil 0707 18 89 30. e-mail:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Bolagets totala intäkter var 44,7 miljoner SEK 2007, varav merparten royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF