Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport januari – juni 2008

08:36 / 23 July 2008 Probi Press release

Probi ökade nettoomsättningen med 77 procent och gör bästa rörelseresultatet hittills under första halvåret

  • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 35,7 miljoner SEK (20,2) och för andra kvartalet till 20,9 miljoner SEK (10,8).
  • Rörelseresultatet för delåret uppgick till 4,9 miljoner SEK (1,3) och för andra kvartalet till 3,5 miljoner SEK (0,5).
  • Resultat efter skatt för delåret uppgick till 4,2 miljoner SEK (1,9) och för andra kvartalet till 2,8 miljoner SEK (0,8).
  • Resultat per aktie för delåret uppgick till 0,45 SEK (0,20) och för andra kvartalet till 0,30 SEK (0,09).
  • Probi tecknade under juli ett avtal med Sanum Polska Ltd för distribution av kosttillskott i Polen.
  • Probi tecknade under juli ett avtal med Proton System i Serbien för distribution av kosttillskott i åtta länder på Balkan och i Centraleuropa.
  • Kraft Foods müslibar med Probis bakteriestam Lp299v lanserades i USA under juni 2008 och Probi levererade under andra kvartalet stora mängder råvara för att försörja Krafts lageruppbyggnad i handeln.
  • NextFoods påbörjade under juni 2008 leveranserna av GoodBelly till nationella kedjor inom amerikansk dagligvaruhandel samt lanserade tre nya smaker i en större förpackningsstorlek inom den rikstäckande kedjan WholeFoods.
  • Försäljning av produktionsenheten i Sösdala är genomförd och gav en reavinst på 0,6 miljoner SEK i andra kvartalet.VD-kommentar – Högsta omsättningen för Probi hittills”Råvaruleveranser till Krafts lansering i USA i kombination med god försäljning av ProViva i Sverige och av kosttillskott på ett flertal marknader bidrog alla till en mycket hög tillväxt av omsättning och lönsamhet under andra kvartalet. Vi är mycket nöjda med att Krafts och NextFoods aktiviteter i USA går enligt plan och i ett högt tempo. Det är också speciellt glädjande att vi under andra halvåret 2008 kommer att bredda försäljningen av kosttillskott till nio nya marknader i Östeuropa.”, säger Michael Oredsson, vd Probi. För ytterligare information kontakta:Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2007 var 44,7 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF