Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2008

17:23 / 8 May 2008 Probi Press release

Årsstämma har hållits i Probi AB den 8 maj 2008, i närvaro av cirka 50 aktieägare.

Till ordförande vid stämman valdes Peter Oscarsson från Advokatfirman Vinge.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Zakrisson, Lars Backsell, Hilde Furberg, Mats Lidgard och Hans Wigzell. Till styrelseledamot nyvaldes Lena Åsheim, VD för Krinova Science Park och styrelseledamot i Skånemejerier. Peter Zakrisson valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2007.

Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 650.000 kr, varav 150.000 kr till ordföranden och 100.000 till var och en av de övriga ledamöterna.

Styrelseordförande Peter Zakrisson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. Verkställande direktören Michael Oredsson redogjorde för Probis verksamhet under räkenskapsåret 2007.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Lars Gatenbeck, ordförande i valberedningen, redogjorde för arbetet inför årsstämman 2008. Årsstämman beslutade att Probi ska ha en valberedning bestående av tre ägarrepresentanter och omvalde Lars Gatenbeck och Kåre Larsson samt nyvalde Anders Olsson.

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

För ytterligare information, kontakta: Peter Zakrisson, styrelseordförande, telefon 0709-50 96 20 e-post: Michael Oredsson, verkställande direktör, telefon: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30 e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Bolagets totala intäkter var 44,7 miljoner SEK 2007, varav merparten royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap och har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF