Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi tecknar licens- och leveransavtal med Kraft Foods, ett av världens största livsmedelsföretag

08:41 / 14 April 2008 Probi Press release

Probi har tecknat ett licens- och leveransavtal för en probiotikastam som aktiv ingrediens i produkter inom Krafts växande sortiment LiveActive. Varumärket LiveActive är inriktat på maghälsa och det nya avtalet är ett betydande framsteg som stärker Probis ställning på den internationella livsmedelsmarknaden.

“Vi är mycket stolta och nöjda över att kunna presentera detta avtal med Kraft, som blir vårt tredje avtal i USA. Kraft är ett ansett och ledande livsmedelsföretag som har en stark ställning både bland konsumenter och inom den globala livsmedelsindustrin. Med LiveActive tar Kraft en ledande position inom den växande livsmedelskategorin för bättre maghälsa. Probis väldokumenterade probiotika, kombinerat med Krafts starka varumärke LiveActive, kommer att ge betydande konkurrensfördelar på den snabbväxande marknaden för hälsomat i USA”, säger Probis vd Michael Oredsson.

“Vi förväntar oss att avtalet med Kraft leder till en lansering på den amerikanska marknaden inom några månader och ytterligare information om detta väntas inom en nära framtid”, tillägger Michael Oredsson.

“Magen är ett problem för många amerikaner och Krafts målsättning är att erbjuda ett brett sortiment välsmakande livsmedel för bättre maghälsa. Vi ser fram emot samarbetet med Probi för att utveckla innovativa produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar”, säger Amy Wagner, marknadsdirektör för LiveActive.

Genom avtalet stärks Probis ställning ytterligare på den amerikanska marknaden. Livsmedel som innehåller probiotika är en marknad som har vuxit snabbt i USA det senaste året.

“Avtalet visar att Probi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande som är attraktivt för stora livsmedelsföretag. Probi avser vara fortsatt drivande på den kraftigt växande amerikanska marknaden för probiotika, vilket samtidigt väntas bidra till ökat intresse internationellt. Probi, med sin probiotiska expertis, är väl positionerat för att tillvarata dessa möjligheter globalt”, säger Probis marknads- och försäljningsdirektör Niklas Bjärum.

För ytterligare information vänligen kontakta: Michael Oredsson, vd, tel: 046-286 89 23 eller 070-718 89 30, e-post: Niklas Bjärum, marknads- och försäljningsdirektör, tel: 046-286 89 67 eller 070-538 88 64, e-post: Basil Maglaris, Kraft Corporate Affairs, tel: +1 847 646 4538, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Metabola sjukdomar samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se Om Kraft Kraft Foods (NYSE:KFT) är ett av världens största livsmedelsföretag och omsatte 2007 över 37 miljarder USD. I mer än 100 år har Kraft erbjudit välsmakande och hälsosamma livsmedel som passar konsumenters livsstil. Kraft marknadsför en bred portfölj av ledande varumärken i mer än 150 länder, varav nio varumärken har intäkter på över 1 miljard USD var för sig: Kraft-ost, färdigrätter och dressingar, Oscar Mayer-kött, Philadelphia-ost, Maxwell House-kaffe, Nabisco-kex och snacks bl.a Oreo, Jacobs-kaffe, Milka-choklad samt LU-kex. Kraft är noterat på Standard & Poors 100 och 500 index. Företaget är medlem i Dow Jones Sustainability Index och Ethibel Sustainability Index. För mer information, besök företagets hemsida www.kraft.com

Show as PDF