Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Niklas Larsson utsedd till ny forskningschef vid Probi

08:08 / 31 March 2008 Probi Press release

Niklas Larsson har utsetts till ny forskningschef vid Probi AB. Niklas är doktor i kemi, och för närvarande chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen vid det danska bioteknikföretaget Millimed A/S. Niklas har arbetat som forskare vid Novo Nordisk A/S, och var dessförinnan verksam vid Casco Nobel.

Niklas Larsson har varit vid Millimed sedan 2005, först som forskare och som forsknings- och utvecklingsansvarig varefter han utsågs till chef för FoU-avdelningen. Under 2001-2005 arbetade han som forskare vid Novo Nordisk.

”Forskning och utveckling är en grundpelare i Probis verksamhet. Med Niklas gedigna bakgrund inom bland annat klinisk forskning, projektledning och patentering kommer han att utgöra ett mycket värdefullt tillskott till Probis forskningsverksamhet”, säger Probis vd Michael Oredsson.

”Probi befinner sig i probiotikaforskningens framkant internationellt. Jag ser fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingen inom detta spännande fält, där jag ser stora framtidsmöjligheter. Probi har dessutom en mycket stark forskningsportfölj med stor potential”, säger Niklas Larsson.

Niklas Larsson tillträder sin nya befattning 1 Maj.

För mer information kontakta:

Michael Oredsson, vd, telefon 046-286 89 23, mobil 070-718 89 30, e-post: Niklas Larsson, mobil 0709-28 54 37

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Metabola sjukdomar samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se

Show as PDF