Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Inbjudan till presentation av senaste rapporten

08:41 / 12 February 2008 Probi Press release

Michael Oredsson, vd Probi AB, presenterar helårsbokslutet 2007 onsdagen den 13 februari kl. 09.00.

www.vcall.com/IC/CEPage.asp?ID=126029

För att delta i den efterföljande telefonkonferens kl. 10.00, ring in till 08-506 269 30, från utlandet + 46 (0)8-506 269 30, senast 09.55.

För mer information kontakta:

Michael Oredsson, vd, telefon 046-286 89 23, mobil 070-718 89 30, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forsknings¬områdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se

Show as PDF