Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi tilldelas forskningsstöd från Vinnova

11:45 / 26 November 2008 Probi Press release

Probi har tilldelats forskningsstöd från Vinnova ur programmet Forska & Väx. Stödet uppgår till 1 800 000 kronor och ska användas för att delfinansiera en forskningsstudie om Probis probiotikas positiva hälsoeffekter med fokus på hjärta/kärl. Studien kommer att påbörjas under 2009.

”Vi är glada att Vinnova har uppmärksammat Probi och vår forskning. Stödet är en bekräftelse på att vi bedriver forskning inom ett område som är samhällsnyttigt, nämligen hur vi kan använda goda bakterier i samband de stora folksjukdomarna. Stödet ger oss ekonomiska förutsättningar att göra en fördjupning av detta arbete, säger Michael Oredsson, VD på Probi.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Oredsson, VD Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30 e-mail:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Bolagets totala intäkter var 44,7 miljoner SEK 2007, varav merparten royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF