Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport januari – september 2008

08:28 / 28 October 2008 Probi Press release

71 procents ökning av nettoomsättningen och starkt förbättrat resultat under årets första 9 månader

  • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 52,2 miljoner SEK (30,6) och för tredje kvartalet till 16,5 miljoner SEK (10,4).
  • Rörelseresultatet för delåret uppgick till 7,8 miljoner SEK (3,9) och för tredje kvartalet till 2,9 miljoner SEK (2,6).
  • Resultat efter skatt för delåret uppgick till 6,6 miljoner SEK (4,8) och för tredje kvartalet till 2,5 miljoner SEK (2,9).
  • Resultat per aktie för delåret uppgick till 0,71 SEK (0,51) och för tredje kvartalet till 0,26 SEK (0,31).
  • Framgångsrik förkylningsstudie ger möjlighet till produktlanseringar inom immunområdet under 2009.
  • Tre nya avtal har tecknats under tredje kvartalet för distribution av kosttillskott baserat på Lp299v i Polen och Argentina samt i åtta länder på Balkan och i Centraleuropa.
  • Fortsatt stora råvaruleveranser till Kraft Foods och utökad butikstäckning för NextFoods GoodBelly i USA.
  • Efter periodens utgång har Probis partner Institut Rosell tecknat avtal i Spanien för försäljning av kosttillskott baserat på Probis Lp299v.VD-kommentar :”Den absolut viktigaste framgången för Probi i Q3 är att vi nu kommer att kunna erbjuda en immunprodukt i världsklass. Vi får möjlighet att lansera vår första nya probiotikaprodukt sedan företaget grundades och breddar bolagets produktportfölj till en mycket stor och lönsam marknad som globalt är värd 40 miljarder kronor. Detta är ett stort genombrott för Probi. Vi fortsätter dessutom att öka vår omsättning och att skapa resultat i en turbulent tid. Speciellt glädjande är att vi ökar våra marginaler.”, säger Michael Oredsson, vd Probi.För ytterligare information kontakta:Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: stribuerad 2008-10-28 kl. 8.30.

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2007 var 44,7 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF