Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probiotisk intensivvårdsstudie i Holland avbryts temporärt

10:11 / 29 January 2008 Probi Press release

Universitetssjukhuset i Maastricht Holland, har temporärt avbrutit en pågående probiotikastudie på intensivvårdspatienter med en produkt från Probi.

Beslutet fattades sedan det blev känt att en annan probiotikastudie i Utrecht, Holland, utan koppling till Probi eller Probis probiotika, uppvisat en högre mortalitet än förväntat hos patienter med akut inflammation av bukspottkörteln. Akut inflammation av bukspottkörteln är en ovanlig och livshotande sjukdom.

Behandlingen utfördes genom slangar direkt ned till tunntarmen. Studien som koordinerades av den medicinska kliniken vid universitetet i Utrecht innehöll en blandning av sex probiotiska stammar som aldrig använts av Probi och som kom från en lokal leverantör. Det är okänt vad som orsakat den oväntat höga mortaliteten i Utrechtstudien och det finns idag ingen direkt koppling till probiotikan. Av försiktighetsskäl och i avvaktan på utredning har dock studien med Probis produkt tills vidare avbrutits.

”Studien i Maastricht med Probis produkt är av en annan karaktär än den i Utrecht. Probis studie avser endast användning av probiotika för att förebygga bakteriella infektioner hos patienter som har nedsatt immunförsvar. Den syftar inte till att förebygga en akut fas eller behandla fall där patientens tillstånd redan är akut”, säger Probis vd Michael Oredsson.

”Av försiktighetsskäl, och trots att förutsättningarna för de båda studierna är olika, görs nu ett uppehåll också i Probis studie tills vi är säkra på att det inte finns några hinder att gå vidare”, tillägger Michael Oredsson.

Probis probiotika har testats i fler än 25 studier på människor och har konsumerats av miljontals människor utan några rapporterade biverkningar.

För mer information kontakta:

Michael Oredsson, vd, telefon 046-286 89 23, mobil 070-718 89 30, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se

Show as PDF