Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Probi tilldelas forskningsstöd från Vinnova

Probi har tilldelats forskningsstöd från Vinnova ur programmet Forska & Väx. Stödet uppgår till 1 800 000 kronor och ska användas för att delfinansier...

11:45 / 26 Nov Probi Press release

Delårsrapport januari – september 2008

71 procents ökning av nettoomsättningen och starkt förbättrat resultat under årets första 9 månaderNettoomsättningen för delåret uppgick till 52,2 mil...

08:28 / 28 Oct Probi Press release

Probis kosttillskott lanseras nu i Spanien

Probis partner Institut Rosell har tecknat ett avtal som ger läkemedelsbolaget SALVAT exklusiv rätt att sälja ett kosttillskott baserat på Probis bakt...

08:55 / 8 Oct Probi Press release

Delårsrapport januari – juni 2008

Probi ökade nettoomsättningen med 77 procent och gör bästa rörelseresultatet hittills under första halvåret Nettoomsättningen för delåret uppgick til...

08:36 / 23 Jul Probi Press release

Probis kosttillskott lanseras i Polen

Probi har tecknat ett distributionsavtal med Sanum Polska Ltd, ett av de ledande företagen inom naturläkemedel i Polen. Avtalet ger Sanum Polska Ltd r...

08:41 / 8 Jul Probi Press release

Probis årsstämma 2008

Årsstämma har hållits i Probi AB den 8 maj 2008, i närvaro av cirka 50 aktieägare. Till ordförande vid stämman valdes Peter Oscarsson från Advokatfirm...

17:23 / 8 May Probi Press release

Delårsrapport 2008.01.01 – 2008.03.31

Probi ökade omsättningen med 57 procent under första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 14,8 miljoner SEK (9,4).Resultat efter skatt uppgick til...

08:18 / 23 Apr Probi Press release

Inbjudan till presentation av senaste rapporten

Michael Oredsson, vd Probi AB, presenterar helårsbokslutet 2007 onsdagen den 13 februari kl. 09.00.www.vcall.com/IC/CEPage.asp?ID=126029För att delta ...

08:41 / 12 Feb Probi Press release