Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Avtal öppnar amerikanska livsmedelsmarknaden för Probi

08:14 / 26 September 2007 Probi Press release

Probi har tecknat ett licensavtal med NextFoods för den amerikanska marknaden gällande lansering av ett hälsolivsmedel innehållande Probis probiotika. Ett sortiment ”fruktshots” kommer att lanseras med omfattande marknadsinvesteringar under våren 2008. Probi garanteras under 2008-2009 en royalty på cirka 10 miljoner kronor.

NextFoods kommer att investera avsevärda belopp för att lansera fruktdrycken. I ett första steg kommer fruktdryckerna att lanseras i ett tusental utvalda affärer, följt av en nationell lansering. NextFoods bedömer att upp till en fjärdedel av USA:s befolkning har magproblem som skulle kunna påverkas positivt av Lp299v. Avtalet garanterar en royalty om 10 miljoner kronor under 2008-2009 och löper till minst 2015.

”Baserat på kliniska data, bedömer vi att Lp299v är den överlägset bästa probiotikan för ett hälsosamt matsmältningssystem. Konsumenterna i USA inser alltmer fördelarna med nyttiga bakterier och vi förväntar oss att vår produkt innehållande Lp299v kommer att bli väldigt framgångsrik”, säger Steve Demos, styrelseordförande i NextFoods och en av USA:s mest framträdande personligheter inom hälsolivsmedel. Steve Demos grundade livsmedelsföretaget WhiteWave med sojamjölken Silk, som är världens mest sålda sojamjölk.

”Vi ser en betydande potential i detta samarbete. NextFoods ledning har framgångsrikt utvecklat och marknadsfört nya, innovativa och nyttiga livsmedel. NextFoods ledning har hög trovärdighet på den amerikanska marknaden, vilket ytterligare stärker möjligheterna för en lyckosam lansering”, säger Probis vd Michael Oredsson.

NextFoods är baserat i Boulder, Colorado, och har en filosofi som likt Probis grundar sig på ett erbjudande som har tydliga hälsofördelar. Produkterna och varumärket kommer under veckan att presenteras på mässan Natural Product Expo East i Baltimore, USA.

För mer information kontakta: Michael Oredsson, vd, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: Per-Ola Forsberg, vice vd, tel: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84, e-post: Todd Beckman, COO, tel: +1 303 241 5481, e-mail:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF