Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Nytt indiskt avtal om kosttillskottslansering bland magspecialister

08:10 / 23 August 2007 Probi Press release

Probis partner Institut Rosell har tecknat ytterligare ett avtal om försäljning av kosttillskott i Indien baserat på Probis probiotika. Ranbaxy Pharmaceuticals lanserar kosttillskottet bland gastroenterologer och andra magspecialister under hösten. Avtalet kompletterar det avtal som tecknades med Aristo Pharmaceuticals i maj.

Indiska Ranbaxy Pharmaceuticals, med över 40 år i läkemedelsbranschen, hör till världens tio största generikabolag och har som mål att inom fem år tillhöra världens fem främsta.

“Vi är glada att kunna samarbeta med ett så väletablerat bolag som Ranbaxy Pharmaceuticals. Ranbaxy är ett av Indiens främsta bolag vad avser hälso- och läkemedelsprodukter för matsmältningsorganen. Tillsammans med Aristo Pharmaceuticals, som främst riktar sig till allmänläkare, kommer vi att ha en slagkraftig säljstyrka som bearbetar den indiska marknaden”, säger Probis vice vd Per-Ola Forsberg.

Försäljning av kosttillskott med Probis probiotika är under uppbyggnad i femton länder, inklusive världens tre folkrikaste länder Indien, Kina och USA. Flertalet av avtalen har tecknats under de senaste tolv månaderna. Sammantaget gör det fortsatt stora intresset bland kunderna att det finns goda förutsättningar att affärsområdet Kosttillskott inom en tvåårsperiod når upp till den försäljning som affärsområdet Functional Food uppvisar.

Fransk-kanadensiska Institut Rosell är en av de ledande leverantörerna av probiotiska kosttillskott i USA och Europa. Probi och Institut Rosell bearbetar marknaden parallellt för att nå den effektivaste marknadspenetrationen av Probis bakterie Lp299v inom Kosttillskott.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Ola Forsberg, vice verkställande direktör, tel: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84 e-post: per-ola.forsberg@probi.se Rolf Bjerndell, tf verkställande direktör Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09 e-post: rolf.bjerndell@probi.se Olivier Clech, President, Institut Rosell/Lallemand, phone: +33 611 30 26 31 e-post: oclech@lallemand.com Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se About Ranbaxy Ranbaxy Pharmaceuticals is an integrated, research based, international pharmaceutical company producing a wide range of quality, affordable generic medicines. The company has global sales of USD 1.2 Bn. Ranbaxy Pharmaceuticals is amongst the top 10 global generic pharma companies, has presence in 23 of top 25 pharma markets of the world and is also the largest pharma company in India by sales and market share. The company continues to strengthen and invest in innovative research. Fore more information, please visit www.ranbaxy.com About Rosell Institut Rosell is a French Canadian Company specializing in the selection, development, production and marketing of probiotic formulations for human nutrition and health. Expert in live microorganisms since 1934, Institut Rosell undertakes ambitious research programs so as to better understand the properties, modes of action and beneficial effects on health of these probiotic formulations. Institut Rosell is part of the Lallemand group, a privately owned company with head offices in Montreal, Canada, and Toulouse, France, and production facilities in various countries around the world. For more information, please visit www.institut-rosell.com or contact human@lallemand.com

Show as PDF