Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2007.01.01 - 2007.06.30

08:30 / 24 July 2007 Probi Press release

  • Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 20,2 miljoner SEK (13,4), en ökning med 51 procent (-7). Nettoomsättningen under andra kvartalet var 10,8 miljoner SEK (7,0). Tillväxten inom affärsområdet Functional Food var under delåret 39 procent (-10) respektive 123 procent (28) inom affärsområde Kosttillskott. Tillväxten under andra kvartalet var 41 procent (-8) inom Functional Food och 126 procent (60) inom kosttillskott.
  • Resultat efter skatt för delåret var positivt och uppgick till 1,9 miljoner SEK (-4,2). Resultatet efter skatt under andra kvartalet förbättrades till 0,8 miljoner SEK (-1,6).
  • Resultat per aktie för delåret uppgick till 0,20 SEK (-0,44) och under andra kvartalet 0,09 SEK (-0,17).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten under delåret förbättrades till 11,4 miljoner SEK (-1,9). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 41,6 miljoner SEK (36,8).
  • Probi har tecknat ett licensavtal med ett välrenommerat europeiskt livsmedelsföretag. Avtaletger företaget ensamrätt att sälja produkter som innehåller en av Probis bakterier som hittillsinte har kommersialiserats. Företaget önskar att förbli anonymt tills produkten lanseras.
  • Probis partner Institut Rosell har tecknat avtal om lansering av kosttillskott med Probis probiotika i Grekland, Tjeckien och Slovakien. Lansering kommer att ske under hösten 2007.
  • Institut Rosell har tecknat ett avtal med det indiska läkemedelsbolaget Aristo Pharmaceuticals om lansering av kosttillskott baserat på Probis probiotika på den indiska marknaden. Lansering beräknas ske under hösten 2007. Därmed är Probis probiotika under lansering i sammanlagt femton länder, inklusive världens tre folkrikaste länder.
  • Michael Oredsson har utsetts till ny verkställande direktör för Probi och tillträder i september. Han är sedan drygt fem år tillbaka vd för det börsnoterade australiska bioteknikföretaget Biosignal där han har haft en ledande roll i uppbyggandet och noteringen av bolaget på Sydneybörsen.
  • Probis bedömning kvarstår att såväl resultat som kassaflöde från den löpande verksamheten kommer att vara positivt under 2007. Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se.

================================================================== För ytterligare information kontakta: Rolf Bjerndell, tf vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09, e-post: rolf.bjerndell@probi.se Per-Ola Forsberg, CFO, vice vd Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84, e-post: per-ola.forsberg@probi.se

Show as PDF