Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Michael Oredsson ny vd för Probi

08:20 / 13 June 2007 Probi Press release

Michael Oredsson har utsetts till ny verkställande direktör för Probi AB. Michael är sedan drygt fem år tillbaka vd för det börsnoterade australiska bioteknikföretaget Biosignal där han har haft en ledande roll i uppbyggandet, och noteringen, av bolaget på Sydneybörsen.

”Probi har ett bra erbjudande med stora framtidsmöjligheter och många kompetenta medarbetare. Jag ser fram emot att anta utmaningen att vidareutveckla företaget och realisera potentialen i den mycket starka forskningsportfölj som bolaget innehar”, säger Michael Oredsson.

Biosignal, som erbjuder en helt ny antibakteriell teknologi, har under Michaels ledning framgångsrikt tecknat en rad licensavtal med globala medicin- och industriföretag. Under 1999-2001 var Michael vd för det norska bioteknikföretaget Nutripharma, som han var med om att börsnotera och bygga upp till ett internationellt företag. Nutripharma tecknade en rad licensavtal med globala livsmedelsföretag under hans ledning.

”Jag är mycket glad att Michael Oredsson har accepterat erbjudandet att bli ny vd för Probi. Michael Oredsson har omfattande erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla bolag på bioteknikområdet. Med sin bevisade förmåga att leda och bygga företag, samt av försäljning och marknadsföring på internationell nivå, är han mycket väl lämpad att ta Probi till nästa nivå i bolagets utveckling”, säger Peter Zakrisson, styrelseordförande för Probi.

Tidigare har Michael bland annat ansvarat för att från grunden bygga upp Pharmacias division för receptfria produkter i Australien, samt haft ledande marknadsbefattningar vid Nestlé och Mars Inc i Sverige, Tyskland och Frankrike.

Rolf Bjerndell kvarstår som tillförordnad vd för Probi tills det att Michael Oredsson tillträder, vilket beräknas ske i början av hösten. Per-Ola Forsberg fortsätter som vice vd i bolaget.

För mer information kontakta:

Peter Zakrisson, styrelseordförande, tel: 08-545 680 61 eller mobil 0709-50 96 20 Michael Oredsson, tel: +61414385064 eller

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se

Show as PDF