Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Aristo Pharmaceuticals lanserar Probis probiotika i Indien

08:45 / 21 May 2007 Probi Press release

Probis partner Institut Rosell har tecknat ett avtal med det indiska läkemedelsbolaget Aristo Pharmaceuticals om lansering av kosttillskott baserat på Probis probiotika Lp 299v på den indiska marknaden. Lansering beräknas ske under hösten 2007. Därmed är Probis probiotika under lansering i världens tre folkrikaste länder.

Aristo Pharmaceuticals är ett dynamiskt och snabbväxande läkemedelsföretag som siktar mot en position som ett av de fem främsta på den indiska marknaden.

“Vi är stolta över att kunna komplettera listan av strategiskt viktiga distributörer med Aristo Pharmaceuticals. Produkter av hög kvalité, marknadsförda av välrenommerade bolag, kommer att bidra till att kraftigt öka Probis marknadsandelar. Avtalet innebär att vår probiotika lanseras i världens tre folkrikaste länder, Indien, Kina och USA”, säger Probis vice vd Per-Ola Forsberg.

I och med avtalet med Aristo Pharmaceuticals är försäljning av kosttillskott med Probis probiotika under uppbyggnad i femton länder. Flertalet av avtalen har tecknats under de senaste tolv månaderna. Det stora intresset bland kunder gör att det finns goda förutsättningar att affärsområdet Kosttillskott inom en tvåårsperiod når upp till den försäljning som affärsområdet Functional Food uppvisar i dag.

Fransk-kanadensiska Institut Rosell är en av de ledande leverantörerna av probiotiska kosttillskott i USA och Europa. Probi och Institut Rosell bearbetar marknaden parallellt för att nå den effektivaste marknadspenetrationen av Probis bakterie Lp299v inom Kosttillskott.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Ola Forsberg, vice verkställande direktör, tel: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84 e-post: Rolf Bjerndell, tf verkställande direktör Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09 e-post: Olivier Clech, President, Institut Rosell/Lallemand, phone: +33 611 30 26 31 e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se. About Aristo Aristo Pharmaceuticals Private Limited was incorporated in the year 1971.Aristo is now ranked twelfth (as per ORG-IMS, a globally renowned Market research firm) amongst 25,000 pharmaceutical companies in India. Aristo’s turnover during the year 2005-2006 was Rs. 5.62 Billions (USD 125 million). Aristo has three large state-of-the-art factories in India. The products are approved by WHO-GMP Certification and SGS Belgium Certification. Aristo has about 3,000 employees. Aristo is keen to establish strategic alliances for marketing innovative products and to in-license research for new molecules for the Indian market. A partnership with Aristo gives instant access to well-knit marketing team of 1,700 professionals, distribution reach of over 2,500 stock-points and 75,000 chemists, and above all the goodwill of 150,000 members of the Indian medical fraternity. Aristo is uniquely positioned to manage the diversity of the Indian market since Aristo enjoys: • Leadership positions in the mass markets (Antibiotics, NSAIDs, Nutritional Supplements, Gastrointestinals) • Fast growth in speciality segments (Cardiovasculars, Antidiabetics, Gynaecologicals) • Dominant position in the rural markets • Emerging leadership in urban markets Aristo exports and imports pharmaceutical products to and from many countries. Aristo presently has business agreements with few companies in European and other countries. Aristo can be a guiding light to navigate through the complex but vast fast growing and attractive Indian market. About Rosell Institut Rosell is a French Canadian Company specializing in the selection, development, production and marketing of probiotic formulations for human nutrition and health. Expert in live microorganisms since 1934, Institut Rosell undertakes ambitious research programs so as to better understand the properties, modes of action and beneficial effects on health of these probiotic formulations. Institut Rosell is part of the Lallemand group, a privately owned company with head offices in Montreal, Canada, and Toulouse, France, and production facilities in various countries around the world. For more information, please visit www.institut-rosell.com or contact human@lallemand.com

Show as PDF