Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Wigzell och Erici föreslås bli nya styrelsemedlemmar

08:36 / 2 April 2007 Probi Press release

Valberedningen, bestående av Lars Gatenbeck, Jan Persson och Carl Henrik Shah, föreslår omval av Peter Zakrisson, Lars Backsell, Hilde Furberg och Mats Lidgard. Göran Molin och Rolf Trulsson har avböjt omval. Valberedningens förslag till ersättare är Hans Wigzell, professor i immunologi samt Ola Erici, VD för Skånemejerier. Vidare föreslås Peter Zakrisson väljas till ordförande. Aktieägare som representerar mer än 30 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslaget till ny styrelse.

Hans Wigzell, född år 1938, är professor i immunologi vid Karolinska Institutet och styrelse¬ledamot ibland annat Biovitrum, Raysearch, Diamyd och Intercell i Wien. Hans Wigzell har varit rektor vid Karolinska Institutet 1995-2003. Han är ordförande i Nobelförsamlingen sedan 2000 samt även Chief Scientific Advisor till Sveriges Regering i forskningsfrågor sedan 1999.

Ola Erici, född år 1960, är VD för Skånemejerier och har haft en rad internationella positioner, bland annat som VD för Tetra Pak Food Services, VD för Tetra Paks polska verksamhet samt som internationell marknadschef på medicinteknikbolaget Gambro.

Vidare föreslår valberedningen att oförändrat styrelsearvode skall utgå med 650.000 kronor, varav 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kr vardera till övriga ledamöter.

Den fullständiga kallelsen till den ordinarie årsstämman i Probi AB bifogas nedan.

För mer information vänligen besök www.probi.se eller kontakta: Peter Zakrisson, styrelseordförande för Probi AB (publ), tel: 0709-50 96 20 Lars Gatenbeck, ordförande i valberedningen, tel: 0705-35 44 44

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se

Show as PDF