Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis expansion inom kosttillskott fortsätter

08:27 / 11 April 2007 Probi Press release

Probis partner Institut Rosell har tecknat avtal om lansering av kosttillskott med Probis probiotika i Grekland, Tjeckien och Slovakien. Lanseringarna kommer att ske under hösten. Försäljning av kosttillskott som innehåller Probis probiotika är därmed under uppbyggnad i 14 länder.

”Det är glädjande att expansionen i Europa fortsätter när vi nu tecknat avtal för ytterligare tre marknader. Marknadens stora intresse bidrar till att det finns goda förutsättningar att affärsområdet Kosttillskott inom en tvåårsperiod når upp till den försäljning som affärsområdet Functional Food uppvisar idag”, säger Probis vice vd Per-Ola Forsberg.

Kosttillskotten kommer att marknadsföras av Smart Intermed i Grekland samt av Rougier i Tjeckien och Slovakien. Vidare för Probi diskussioner om lansering av kosttillskott på ytterligare marknader och nya avtal förväntas tecknas inom den närmaste tiden. Ett av de främsta skälen bakom det fortsatt stora intresset är de dokumenterat positiva hälsoeffekter som Probis probiotika har.

Försäljning av kosttillskott med Probis probiotika är under uppbyggnad i Australien, Frankrike, Grekland, Kanada, Kina, Skandinavien, Slovakien, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland och USA. Flertalet av avtalen har tecknats under de senaste tolv månaderna.

Institut Rosell är en av de ledande leverantörerna av probiotiska kosttillskott i USA och Europa. Probi och Institut Rosell bearbetar marknaden parallellt för att nå den effektivaste marknadspenetrationen av Probis bakterie Lp299v inom Kosttillskott. Den totala världsmarknaden för probiotiska kosttillskott värderas till drygt 7 miljarder kronor och har uppvisat en god tillväxttakt de senaste åren.

För mer information kontakta: Per-Ola Forsberg, vice vd Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84, e-post: Rolf Bjerndell, tf vd, tel: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se. About Institut Rosell-Lallemand Institut Rosell is a French Canadian Company specializing in the selection, development, production and marketing of probiotic formulations for human nutrition and health. Expert in live microorganisms since 1934, Institut Rosell undertakes ambitious research programs so as to better understand the properties, modes of action and beneficial effects on health of these probiotic formulations. Institut Rosell is part of the Lallemand group, a privately owned company with head offices in Montreal, Canada, and Toulouse, France, and production facilities in various countries around the world. For more information, please visit www.institut-rosell.com or contact human@lallemand.com

Show as PDF