Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi licensierar ut ny bakterie i europeiskt livsmedelsavtal

08:14 / 18 April 2007 Probi Press release

Probi har tecknat ett licensavtal med ett välrenommerat europeiskt livsmedelsföretag. Avtalet ger företaget ensamrätt att sälja produkter som innehåller en av Probis bakterier som hittills inte har kommersialiserats. Företaget önskar att förbli anonymt tills produkten lanseras, vilket förväntas ske i slutet av 2007.

“Vi är stolta över samarbetet med vår nya partner och ser stor potential i detta avtal. Genom detta avtal kommersialiserar Probi en ny probiotisk bakterie på den internationella livsmedelsmarknaden”, säger Niklas Bjärum, Probis marknadsdirektör Functional Food. ”Licensavtalet bekräftar åter styrkan i det internationella intresset för probiotika och våra produkter. Det ökande intresset för våra nya koncept och vår lista på framträdande licenspartner speglar marknadens efterfrågan på kvalitetsprodukter med hälsofördelar”.

Probis nya partner, som är en stor leverantör av kylda drycker, är väl positionerad för att kommersialisera produkten och företaget uppvisar stark tillväxt på den europeiska marknaden.

”Vi samarbetar för närvarande kring kommersialiseringen och förväntar oss en lansering vid årsskiftet. Vi har överenskommit en fast royalty på 2,8 miljoner SEK för 2008 och därefter får vi royalty på löpande försäljning av produkter som innehåller vår bakterie. Royaltyn förväntas öka i takt med att produkter lanseras på fler europeiska marknader”, säger Per-Ola Forsberg, Probis vice vd.

Probis affärsområde Functional Food stödjer kunderna i kommersialiseringsprocessen av probiotiska produkter med hälsopåståenden. Det totala värdet av den globala marknaden för probiotiska functional food-produkter uppskattas till cirka 90 miljarder SEK, med en årlig tillväxt på över 19 procent de senaste åren.

Kontakta för mer information: Per-Ola Forsberg, vice verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84 e-post: Niklas Bjärum, marknadsdirektör Functional Food, tel. 046-286 89 67 eller 0705-38 88 64 e-post Rolf Bjerndell, tf verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09 e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF