Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Biostime lanserar Probis probiotika i Kina

08:29 / 23 January 2007 Probi Press release

Kosttillskott innehållande Probis bakterie Lp299v kommer att lanseras i Kina under våren 2007. Probis partner Institut Rosell har tecknat ett exklusivt avtal för lansering på den kinesiska marknaden med det ledande inhemska hälsokostföretaget Biostime Inc.

Biostime var det första hälsokostföretaget i Kina som lanserade probiotika som främjar immunförsvaret hos barn. Biostime är fortsatt ledande på den kinesiska marknaden för probiotiska kosttillskott och säljkontor över hela landet med en årlig tillväxt på 15 procent.

”Vi är stolta över att Biostime satsar på vår probiotika. Produkter av hög kvalitet som marknadsförs av distributörer av hög klass kommer snabbare att öka Probis marknadsandel inom kosttillskott”, säger Probis vice vd Per-Ola Forsberg.

”Som ledande aktör inom probiotiska kosttillskott i Kina är det naturligt att bredda vår produktportfölj med Lp299v som är en väldokumenterad probiotika mot magbesvär, IBS ”Irritable Bowel Syndrom”. Vi bedömer att Lp299v kommer att bli en väldigt framgångsrik produkt, på samma sätt som vår probiotika för barn. Än viktigare är att den nya produkten kommer att vara till hjälp för de miljoner människor som lider av IBS”, säger Biostimes vd Fei Luo.

Probi och Institut Rosell samarbetar om kommersialisering av Probis bakterie Lp299v inom Kosttillskott. Institut Rosell är en av de ledande leverantörerna av probiotiska kosttillskott i USA och Europa och bedöms vara den aktör som ger den snabbaste marknadspenetrationen åt Probi.

Det nya avtalet innebär att försäljning av kosttillskott med Probis probiotika är under uppbyggnad i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Skandinavien, USA, Kanada, Sydafrika, Australien samt Kina. Den totala världsmarknaden för probiotiska kosttillskott värderas till cirka 7 miljarder kronor och har uppvisat en årlig tillväxttakt på över 10 procent de senaste åren.

För mer information kontakta: Per-Ola Forsberg, vice verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84 e-post: Rolf Bjerndell, tf verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09 e-post: Olivier Clech, President Institut Rosell/Lallemand, telefon: + 33 611 30 26 31 e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se. About Biostime Inc. (Guangzhou) Biostime Inc. (Guangzhou) was founded in 1999. Collaborated with Lallemand SA, Biostime launched the product Biostime® Probiostic Sachet for Children in 2002, which becomes the No. 1 brand of children’s probiotic product in China nowadays. Biostime is the first company in China to promote probiotic concept nationwide through TV and other media, and now well-known as the leading company in the probiotic market. Biostime is building a GMP grade factory in Guangzhou, China for production of probiotic sachets, tablets and capsules, which will start its operation in the third quarter of 2007. It has 400 employees and 58 sales offices all over China. For more information, please visit www.biostime.com.cn About Institut Rosell-Lallemand Institut Rosell is a French Canadian Company specializing in the selection, development, production and marketing of probiotic formulations for human nutrition and health. Expert in live microorganisms since 1934, Institut Rosell undertakes ambitious research programs so as to better understand the properties, modes of action and beneficial effects on health of these probiotic formulations. Institut Rosell is part of the Lallemand group, a privately owned company with head offices in Montreal, Canada, and Toulouse, France, and production facilities in various countries around the world. For more information, please visit www.institut-rosell.com or contact human@lallemand.com

Show as PDF