Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 2007.01.01 - 2007.06.30

Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 20,2 miljoner SEK (13,4), en ökning med 51 procent (-7). Nettoomsättningen under andra kvartalet va...

08:30 / 24 Jul Probi Press release

Probi AB (publ) Org nr 556417-7540

Delårsrapport 2007.01.01 - 2007.06.30 Aktuell rapportperiod 2007.04.01 – 2007.06.30Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 20,2 miljoner SEK...

08:23 / 24 Jul Probi Press release

Michael Oredsson ny vd för Probi

Michael Oredsson har utsetts till ny verkställande direktör för Probi AB. Michael är sedan drygt fem år tillbaka vd för det börsnoterade australiska b...

08:20 / 13 Jun Probi Press release

Probis årsstämma 2007

Årsstämma har hållits i Probi AB den 8 maj 2007, i närvaro av cirka 60 aktieägare.Till ordförande vid stämman valdes Peter Oscarsson från Advokatfirma...

16:50 / 8 May Probi Press release

Delårsrapport 2007.01.01 - 2007.03.31

Probis nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 9,4 miljoner SEK (6,4), en ökning med 47 procent (-12). Tillväxten inom affärsområdet Func...

08:21 / 25 Apr Probi Press release

Bokslutskommuniké 2006.01.01 - 2006.12.31

Aktuell rapportperiod 2006.10.01 – 2006.12.31Probis nettoomsättning uppgick under året till 37,2 miljoner SEK (27,2), en ökning med 37 procent (-14). ...

08:34 / 14 Feb Probi Press release

Biostime lanserar Probis probiotika i Kina

Kosttillskott innehållande Probis bakterie Lp299v kommer att lanseras i Kina under våren 2007. Probis partner Institut Rosell har tecknat ett exklusiv...

08:29 / 23 Jan Probi Press release