Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis kosttillskott lanseras i Kanada

08:07 / 6 December 2006 Probi Press release

Probis partner Institut Rosell har tecknat ett distributionsavtal med ett internationellt välrenommerat läkemedelsföretag inom området mag- och tarmbesvär. Avtalet ger företaget ensamrätt att sälja ett kosttillskott på den kanadensiska marknaden som bygger på Probis bakterie Lp299v. Produkten lanseras efter årsskiftet av läkemedelsföretaget, som önskar förbli anonymt till dess lansering påbörjas.

“I och med avtalet läggs ännu ett land till det växande antalet marknader där produkter med Probis probiotika marknadsförs. Vi är stolta över det stora internationella intresset för Probis bakterier, som visar att Probi har ett konkurrenskraftigt erbjudande även inom kosttillskott. Kvalitén på våra avtalspartners samt den ökade avtalstakten speglar behovet av bra produkter mot mag- och tarmbesvär. Vi har ökat våra ansträngningar inom området och det gör att vi räknar med att teckna ytterligare avtal framöver”, säger Per-Ola Forsberg, vice vd för Probi.

Probi och Institut Rosell samarbetar avseende kommersialisering av Probis bakterie Lp299v inom Kosttillskott. Institut Rosell är en av de ledande leverantörerna av probiotiska kosttillskott i USA och i Europa och bedöms vara den aktör som ger den snabbaste marknadspenetrationen åt Probi.

Det nya avtalet innebär att försäljning av kosttillskott med Probis probiotika är under uppbyggnad i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Skandinavien, USA, Kanada, Sydafrika och Australien. Den totala världsmarknaden för probiotiska kosttillskott värderas till cirka 7 miljarder kronor och har uppvisat en årlig tillväxttakt på över 10 procent de senaste åren.

Kontakta för mer information: Per-Ola Forsberg, vice verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84 e-post: Rolf Bjerndell, tf verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 20 eller 0733-44 83 84 e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Nordic Stock Exchange. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF