Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi ingår nytt licensavtal med Danone

08:17 / 14 December 2006 Probi Press release

Probi och Danone har träffat ett nytt licensavtal. Royaltynivåerna i det nya avtalet är oförändrade jämfört med tidigare avtal och det nya licensavtalet begränsar inte längre Probis möjligheter att samarbeta med andra parter inom områdena juicer och flertalet mejeriprodukter. I samband med att tidigare licensavtal upphör utgår en ersättning till Probi om 1 miljon euro.

Franska Danone har verksamhet i 120 länder och är en ledande leverantör av probiotiska produkter. Det produktutvecklingsarbete som Danone bedrivit för att optimera en produkt innehållande Probis probiotika Lp299v har tagit längre tid än ursprungligen beräknat. Probi gör bedömningen att det produktkoncept Danone arbetar med är kommersiellt intressant samtidigt som det inte medför begränsningar för Probis övriga erbjudanden.

”Danone har investerat mycket tid och resurser i utveckling och nationella konsumenttester. Liksom Danone ser vi goda möjligheter att få en framgångsrik produkt på marknaden. Med Danones marknadsföringsresurser finns potential att snabbt få hävstång när en produktlansering sker”, säger Probis vice vd Per-Ola Forsberg.

Det nya avtalet ger Danone utrymme att lansera produkten inom två år och är, förutom Norden, globalt. I samband med att tidigare licensavtal upphör utgår en ersättning om 1 miljon euro till Probi.

Probi har som tidigare meddelats inlett diskussioner med nya potentiella samarbetspartners inom juice- och mejeriområdet, för att på bästa sätt tillvarata den fulla kommersiella potentialen.

”Vi ser det nya avtalet som ett bra sätt att tillvarata potentialen i Danone samtidigt som vi öppnar för nya samarbeten på probiotikans volymmarknad”, säger Per-Ola Forsberg vidare.

För mer information kontakta:

Per-Ola Forsberg, vice vd, tel. 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84, e-post: Rolf Bjerndell, tf vd, tel. 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF