Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Genombrottsorder för Probi i USA

08:34 / 20 December 2006 Probi Press release

Probi har tecknat avtal om att sälja sin probiotika i form av kosttillskott direkt under varumärket Metagenics, som är USA:s ledande varumärke för kosttillskott inom hälsovården. Produkten baseras på Probis bakterie Lp299v, och lansering väntas ske under första halvåret 2007.

”Detta är ett genombrott för oss, dels eftersom Metagenics är det ledande varumärket inom kosttillskott för den professionella hälsovården i USA och dels då vi tecknat avtalet direkt med Metagenics. Vi ser en ytterligare potential i det nya samarbetet i takt med att Metagenics planerar en breddning av sitt erbjudande och där kan vi utgöra en viktig partner”, säger Probis vice vd Per-Ola Forsberg.

Produkten kommer att säljas direkt till Metagenics vilket innebär att Probi flyttar fram sin position i värdekedjan. Probi har sedan tidigare ett framgångsrikt licensavtal som innebär att Metagenics dotterbolag, Health World, säljer kosttillskott med Probis probiotika i Australien och Nya Zeeland.

”Vi är glada över att nu kunna ta den här väldokumenterade probiotikastammen till den amerikanska marknaden efter den lyckade lanseringen bland våra australiska och nya zeeländska hälsokunder. Våra probiotikaprodukter utformas för riktade tillämpningar, och det finns över 36 miljoner amerikaner för vilka Probis Lactobacillus-stam skulle kunna vara till nytta”, säger Jeffrey Bland, tekn. dr. och vetenskapligt ansvarig vid Metagencis.

Med det nya avtalet är kosttillskott med Probis probiotika under lansering i Australien, Frankrike, Kanada, Nya Zeeland, Skandinavien, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland och USA.

”Vi har ökat våra ansträngningar på marknaden för kosttillskott i syfte att bredda kundbasen och öka vår geografiska närvaro. Samarbetet med Institut Rosell fortlöper och vi kommer att teckna ytterligare avtal även via dem framöver”, säger Niklas Bjärum, marknadsdirektör vid Probi.

Den globala marknaden för probiotiska kosttillskott uppgår till cirka 7 miljarder kronor och har uppvisat en årlig tillväxttakt på över 10 procent under senare år.

För mer information kontakta:

Per-Ola Forsberg, vice vd, Probi, tel. 046-286 89 26, mobil 0733-44 83 84, e-mail Niklas Bjärum, marknadsdirektör, tel. 046-286 89 67, mobil 0705-38 88 64, e-mail Rolf Bjerndell, tf vd, telefon: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09, e-post:

Troy Turk, Corporate Communications, Metagenics, Inc. e-mail

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.probi.se. About Metagenics Metagenics, Inc. is a leading developer and manufacturer of science-based nutraceuticals sold to healthcare practitioners worldwide. The company is headquartered in San Clemente, Calif., with manufacturing and multiple research facilities located in Gig Harbor, Wash.—including its Functional Medicine Research CenterSM for human clinical research. Metagenics holds numerous proprietary formula patents and produces over 400 research-based products to optimize health. The company demonstrates its commitment to purity and quality through its certifications for Good Manufacturing Practices (GMP) from the NPA (formerly NNFA), NSF International, and the Australian Therapeutic Goods Administration. For more information about Metagenics, please visit the company’s Web site at www.metagenics.com.

Show as PDF