Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Rolf Bjerndell VD för Probi

13:59 / 21 November 2006 Probi Press release

Probis starka erbjudande inom functional food och kosttillskott röner ett allt större intresse internationellt. Bolagets försäljning har dock inte motsvarat styrelsens förväntningar. Styrelsen i Probi har därför med omedelbar verkan utsett Rolf Bjerndell till ny tillförordnad VD för att på bästa sätt tillvarata den finansiella potentialen i bolaget.

Rolf Bjerndell, som tidigare suttit i Probis styrelse, var VD för Skånemejerier 1994-2005 och drivande bakom uppbyggandet av dess starka ställning inom hälsolivsmedel. Satsningen var avgörande för att höja Skånemejeriers långsiktiga lönsamhet. ”Det finns enligt styrelsens bedömning en stor potential i Probi som bättre måste tillvaratas. Rolf Bjerndell har en omfattande erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom livsmedelsbranschen och har på ett skickligt sätt tillvaratagit konsumenternas ökande medvetenhet om sambanden mellan mat och hälsa. Hans nätverk och kunskaper är centrala för att utveckla Probis finansiella potential”, säger Probis styrelseordförande Peter Zakrisson.

Rolf Bjerndell är styrelseledamot i Sydvenska Industri- och Handelskammaren, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Aspekta AB samt livsmedelsföretagen Oatly AB, Swedish Oat Fiber AB, Ideon Agro Food samt MINC AB. Rolf Bjerndell var tidigare managementkonsult och har bred erfarenhet av näringslivet, bland annat från Norsk Hydro, Tibnor Syd och Malmö Lokaltrafik där han har varit VD. Styrelsen har vidare beslutat att utse Probis finanschef Per-Ola Forsberg till vice VD. Tidigare VD Per Bengtsson står till styrelsens förfogande till utgången av 2007. Sökandet efter en permanent VD för Probi har påbörjats.

För mer information kontakta:

Peter Zakrisson, styrelseordförande i Probi, telefon: 08-545 680 61 eller 070-950 96 20.

Rolf Bjerndell, VD, telefon: 040-51 00 85 eller 0705-15 30 09, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på Nordic Stock Exchange. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF