Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis kosttillskott lanseras i Tyskland

08:48 / 20 October 2006 Probi Press release

Probis partner Institut Rosell har tecknat ett distributionsavtal som ger läkemedelsföretaget Merckle Recordati ensamrätt att sälja ett kosttillskott på den tyska marknaden. Produkten bygger på Probis bakterie Lp299v och lanseras vid årsskiftet.

“Vi är speciellt glada över att det är läkemedelsbolaget Merckle Recordati som skall lansera produkten på en av de större europeiska marknaderna eftersom det är en stark aktör inom området mag- och tarmbesvär. Detta är vårt tredje distributionsavtal i Europa inom de senaste tolv månaderna. Kvalitén på aktörerna och den nu ökade avtalstakten speglar dels behovet av produkter mot mag- och tarmbesvär och dels att Probi har ett konkurrenskraftigt erbjudande.” säger Per Bengtsson, VD för Probi.

Merckle Recordati ingår i den italienska Recordatikoncernen och är en av de främsta aktörerna inom området gastroenterologi i Tyskland.

“Som ett komplement till vårt nuvarande produktutbud kommer den nya probiotikabaserade produkten bidra till att stärka vår ledande position på marknaden”, säger Siegfried Hausdorf, med ansvar för affärsutveckling i Merckle Recordati GmbH.

Probi och Institut Rosell samarbetar avseende kommersialisering av Probis bakterie Lp299v inom Kosttillskott. Institut Rosell är en av de ledande leverantörerna av probiotiska kosttillskott i USA och i Europa och bedöms vara den aktör som ger den snabbaste marknadspenetrationen åt Probi.

Det nya avtalet innebär att försäljning av kosttillskott med Probis probiotika är under uppbyggnad i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Skandinavien, USA och Australien. Den totala världsmarknaden för probiotiska kosttillskott värderas till cirka 7 miljarder kronor och har uppvisat en årlig tillväxttakt på över 10 procent de senaste åren.

Kontakta för mer information: Per Bengtsson, Verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 0734-47 41 28, e-post: per.bengtsson@probi.se Valérie Delahaye-Sarraute, Global Marketing & Sales Director Institut Rosell. Tel:+33 (0)5 62 74 55 55 e-post: vdelahaye@lallemand.com För mer info om Merckle Recordati: www.merckle-recordati.de Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. About Merkele About Merckle Recordati Recordati, established in 1926, is a European pharmaceutical group, listed on the Italian Stock Exchange (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM, ISIN IT 0003828271), dedicated to the research, development, manufacturing and marketing of pharmaceuticals, with headquarters in Milan, Italy, operations in the main European countries, and a total staff of over 2,000. A European field force of over 1,000 medical representatives promotes a wide range of innovative pharmaceuticals, both proprietary and under license, in a number of therapeutic areas. Recordati’s current and growing coverage of the European pharmaceutical market makes it a partner of choice for new product licenses from companies which do not have European marketing organizations. Recordati is committed to the research of new drug entities within the cardiovascular and urogenital therapeutic areas in which its research team has proven scientific competence and a track record of discovery and development of original drugs, the most recent of which, lercanidipine, a latest generation calcium channel blocker for the treatment of hypertension, is the company’s leading product. Consolidated revenue for 2005 was € 576.1 million, operating income was € 111.1 million and net income was € 64.5 million. Merckle Recordati GmbH is the German subsidiary of the Recordati Group and offers both prescription and non-prescription specialties in the cardiovascular, gastrointestinal, immunosuppressant and muscolo-skeletal therapeutic areas. Its line of non-prescription medications includes, among others, specialties for the treatment of intestinal disorders. In 2005 Merckle Recordati, with staff of around 150, booked revenues of € 54.3 million. About Rosell Institut Rosell is a French Canadian Company specializing in the selection, development, production and marketing of probiotic formulations for human nutrition and health. Expert in live microorganisms since 1934, Institut Rosell undertakes ambitious research programs so as to better understand the properties, modes of action and beneficial effects on health of these probiotic formulations. Institut Rosell is part of the Lallemand group, a privately owned company with head offices in Montreal, Canada, and Toulouse, France, and production facilities in various countries around the world. For more information, please visit www.institut-rosell.com or contact human@lallemand.com

Show as PDF