Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2006.01.01 - 2006.09.30 Aktuell rapportperiod 2006.07.01 – 2006.09.30

08:53 / 24 October 2006 Probi Press release

  • Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 20,3 miljoner SEK (21,3), nettoomsättningen under tredje kvartalet var 6,9 miljoner SEK (6,9). Under delåret ökade royaltyintäkterna från ProViva-fruktdrycker med 14 procent och intäkterna inom Kosttillskott med 17 procent.
  • Resultat efter skatt förbättrades till -5,1 miljoner SEK (-5,4). Resultatet efter skatt under tredje kvartalet förbättrades till -0,9 miljoner SEK (-1,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (-0,58) och under kvartalet till -0,10 SEK (-0,12).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under delåret till -3,0 miljoner SEK (-5,3). Kassaflödet under den aktuella rapportperioden var -0,1 miljoner SEK (-1,7). Likvida medel vid periodens utgång var 36,7 miljoner SEK (41,6).
  • Institut Rosell har tecknat ett nytt distributionsavtal som ger läkemedelsföretaget Merck ensamrätt att sälja ett kosttillskott innehållande Probis bakterie Lp299v på de svenska, norska och finska marknaderna.
  • Läkemedelsföretaget Merckle Recordati har efter periodens utgång tecknat ett distributionsavtal med Institut Rosell som ger ensamrätt att sälja kosttillskott innehållande Probis bakterie Lp299v på den tyska marknaden. Lansering beräknas ske under våren 2007.

Probi är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se. ==================================================================För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, CEO, Probi AB. Telefon 046-286 89 20, 0734-47 41 28. E-post: per.bengtsson@probi.se Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Show as PDF