Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Genombrottsorder för Probi i USA

Probi har tecknat avtal om att sälja sin probiotika i form av kosttillskott direkt under varumärket Metagenics, som är USA:s ledande varumärke för kos...

08:34 / 20 Dec Probi Press release

Probi ingår nytt licensavtal med Danone

Probi och Danone har träffat ett nytt licensavtal. Royaltynivåerna i det nya avtalet är oförändrade jämfört med tidigare avtal och det nya licensavtal...

08:17 / 14 Dec Probi Press release

Probis kosttillskott lanseras i Kanada

Probis partner Institut Rosell har tecknat ett distributionsavtal med ett internationellt välrenommerat läkemedelsföretag inom området mag- och tarmbe...

08:07 / 6 Dec Probi Press release

Rolf Bjerndell VD för Probi

Probis starka erbjudande inom functional food och kosttillskott röner ett allt större intresse internationellt. Bolagets försäljning har dock inte mot...

13:59 / 21 Nov Probi Press release

Probis kosttillskott lanseras i Tyskland

Probis partner Institut Rosell har tecknat ett distributionsavtal som ger läkemedelsföretaget Merckle Recordati ensamrätt att sälja ett kosttillskott ...

08:48 / 20 Oct Probi Press release

Delårsrapport 2006.01.01 - 2006.06.30

Aktuell rapportperiod 2006.04.01 – 2006.06.30Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 13,4 miljoner SEK (14,4), nettoomsättningen under andra...

08:42 / 25 Jul Probi Press release

Probis årsstämma 2006

Årsstämma har hållits i Probi AB den 9 maj 2006, i närvaro av cirka 60 aktieägare.Till ordförande vid stämman valdes Peter Oscarsson från Advokatfirma...

17:10 / 9 May Probi Press release

Bokslutskommuniké 2005.01.01 - 2005.12.31

Aktuell rapportperiod 2005.10.01 – 2005.12.31Probis nettoomsättning uppgick under året till 27,2 miljoner SEK (31,6), under fjärde kvartalet var netto...

08:41 / 15 Feb Probi Press release