Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi återfår brittisk licens

08:16 / 28 September 2005 Probi Press release

Skånemejerier omstrukturerar sin brittiska verksamhet och återlämnar till Probi den exklusiva rätten att sälja produkter som innehåller Probis patenterade bakterie Lp299v riktat mot marknadsområdet Functional Food.

Då Skånemejerier, som Probi tidigare kommunicerat, under året upphört med försäljningen av ProViva i Storbritannien har de endast betalt en minimiroyalty enligt licensavtalet.

- Initialt innebär återlämnandet av licensen ett begränsat intäktsbortfall. Att vi återfår licensrättigheten till vår patenterade bakterie Lp299v ger oss möjligheter att stärka vår position med en annan partner på den brittiska marknaden, säger Probis VD Per Bengtsson.

Avtalet mellan Probi och Skånemejerier ingicks 2001 och kompletterades 2003 av ett tilläggsavtal avseende Storbritannien. Tilläggsavtalet anger en minimiroyalty samt reglerar formerna för om Skånemejerier beslutar sig för att avbryta sin marknadssatsning i Storbritannien, vilket nu alltså sker.

Återlämnandet avser endast Skånemejeriers rättigheter i Storbritannien. Det framgångsrika samarbetet kring ProViva mellan Probi och Skånemejerier på den nordiska marknaden påverkas inte.

Lund den 28 september 2005

PROBI AB

Per Bengtsson Verkställande direktör ===================================================================== För ytterligare information kontakta:

Probi AB Per Bengtsson, Verkställande direktör 046-286 89 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Probi Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF