Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis probiotika förhindrar järnbrist

08:29 / 29 August 2005 Probi Press release

Probis probiotika utgör en viktig komponent för att motverka järnbrist. Det visar en studie som Probi i går offentliggjorde på en internationell kongress i Bryssel. Genom att inta dryck med Probis bakterie Lp299v, förbättrades kroppens förmåga att ta upp järn betydligt.

Probi har genomfört en studie som visar att bolagets bakterie Lp299v effektiviserar kroppens järnupptagningsförmåga. Studien omfattar tester på 24 friska kvinnor i åldrarna 21-29 år. Under fyra dagar intog undersökningsgruppen dryck, med eller utan bakterien Lp299v. Hos de kvinnor som fick bakteriekulturen Lp299v, uppmättes efter 18 dagar en starkt förbättrad järnupptagningsförmåga än hos övriga kvinnor i studien.

Resultatet visar att tillskott av Probis probiotiska bakterie Lp299v kraftigt förbättrar kroppens järnupptagningsförmåga.

Järnbrist och dåliga järnreserver i kroppen är ett vanligt medicinskt problem i såväl västvärlden som utvecklingsländerna. Särskilt yngre kvinnor lider av järnbrist. Problemet kan inte enkelt lösas genom att inta en järnrik kost. Eftersom kroppen har svårt att ta upp järn behöver kosten dessutom innehålla något som effektiviserar järnupptagningen.

”Detta stärker Probis affärsmässiga ställning, framförallt inom Functional Food” säger Per Bengtsson, VD för Probi. ”Att åstadkomma ett ökat mineralupptag från livsmedel är en medicinsk nytta som på ett enkelt sätt kan kommuniceras till en stor kundgrupp.”

Studien presenterades i samband med en internationell kongress i Bryssel i slutet av augusti, arrangerad av ESPEN, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. På mässan deltog framför allt läkare, dietister och nutritionsbolag som alla arbetar med att förbättra näringsstatusen hos människor.

Probis probiotika finns idag tillgänglig för slutkonsumenter i juicer och yoghurt samt i kosttillskott. Vid intresse kan information om den vid ESPEN presenterade studien erhållas via . ===================================================================== För ytterligare information kontakta:

Per Bengtsson, Verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 0734-47 41 28, e-post: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Probi Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF