Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2005.01.01 - 2005.06.30

08:39 / 26 July 2005 Probi Press release

Aktuell rapportperiod 2005.04.01 – 2005.06.30

  • Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 14,4 miljoner SEK (16,8), nettoomsättningen under andra kvartalet var 7,0 miljoner SEK (7,9).
  • Royaltyintäkterna från Skånemejeriers svenska verksamhet samt intäkterna från Kosttillskott ökar. Omsättningsminskningen förklaras av, som tidigare kommunicerats, Skånemejeriers omprövning av sin verksamhet i Storbritannien samt på en förlängd periodisering av den initiala licensintäkten från Danone.
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,3 miljoner SEK (-1,5). Resultat efter skatt under andra kvartalet uppgick till -3,1 miljoner SEK (-1,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,46 SEK (-0,18) och under kvartalet till -0,33 SEK (-0,22).
  • Kassaflödet uppgick under delåret till -3,6 miljoner SEK (-1,4). Likvida medel vid periodens utgång var 43,3 miljoner SEK (18,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,1 miljoner SEK (0,0).
  • Probis partner Institut Rosell tecknade under andra kvartalet ett distributionsavtal som ger läkemedelsföretaget Merck KGaA ensamrätt att sälja ett kosttillskott innehållande Probis bakterie Lp299v på den franska marknaden.
  • Probis licenstagare Danone fortsatte under andra kvartalet att genomföra konsumenttester på den nya produkten innehållande Lp299v i syfte att justera hälsobudskapet för en lyckad lansering som av Probi bedöms ske i början av 2006.
  • Inom området Klinisk Nutrition har en studie på 500 patienter startats för att dokumentera effekten av Probis bakterier. Studien belastar inte Probis resultat i större omfattning eftersom den drivs i ett akademiskt forskningsprogram.

Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. ================================================================== För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, Verkställande Direktör, Probi AB. Telefon 046-286 89 20, 0734-47 41 28. E-post: per.bengtsson@probi.se Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Show as PDF