Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis probiotika lanseras i Frankrike

08:09 / 16 June 2005 Probi Press release

Probis partner Institut Rosell har tecknat ett distributionsavtal som ger läkemedelsföretaget Merck KGaA ensamrätt att sälja ett kosttillskott på den franska marknaden. Produkten bygger på Probis bakterie Lp299v och lanseras under hösten 2005.

Merck Consumer Healthcares franska dotterbolag har etablerat sig som en stark aktör inom probiotika. Avsikten är att ytterligare stärka denna position genom att marknadsföra nya probiotikaprodukter av hög kvalitet.

– Frankrike är en välutvecklad marknad för probiotika. Att ett framstående läkemedelsföretag marknadsför Probis högkvalitativa produkt anser vi i hög grad kommer att bidra till att ytterligare utveckla såväl den franska som andra marknader för probiotiska kosttillskott, säger Probis VD Per Bengtsson.

Avtalet i Frankrike är Institut Rosells tredje distributionsavtal för kosttillskottet med Probis bakterie. Produkten lanserades på USA-marknaden av Phillips Health under första kvartalet 2005 och av Quest Vitamins i Storbritannien under tredje kvartalet 2005.

Världsmarknaden för probiotiska kosttillskott uppgår till ungefär 5 miljarder kronor och har uppvisat en årlig tillväxttakt överstigande tio procent under de senaste åren.

Samarbetet mellan Probi och Institut Rosell inleddes i slutet av 2003 då ett licensavtal avseende Probis bakterie Lp299v tecknades för den nordamerikanska och europeiska marknaden. Institut Rosell är en av de ledande leverantörerna av probiotiska kosttillskott i USA och i Europa och bedöms vara den aktör som kan leverera den snabbaste marknadspenetrationen på dessa marknader åt Probi.

Kontakta för mer information: Per Bengtsson, Verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 0734-47 41 28, e-post: Olivier Clech, President Institut Rosell, phone: + 33 611 30 26 31

Om Probi Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. About Merck MF Merck KgaA is the oldest pharmaceutical and chemical company of the world, created in 1668 in Darmstadt, Germany (still current headquarters). Merck commitment in health is concretised by a presence in all pharmacy sectors in France : original prescription drugs (Merck Santé), generic drugs (Merck Génériques) and OTC healthcare (Merck Médication Familiale, Merck MF), with products satisfying international highest quality requirements. Merck MF reached 88 Mio € of sales in 2004. With the 4th rank of pharmaceutical OTC companies in France*, Merck MF is a major actor in dermatology and complementary medicine. Merck MF stands at 2nd place of the food supplement laboratories in France with brands such as BION3, EVESTREL of Théramex, Sélénium ACE Richelet and Gérimax . For further information: www.merckmf.fr • consumer sales –Public Price value – CMA end of December 2004 – IMS source About Institut Rosell Institut Rosell is a French Canadian Company specializing in the selection, development, production and marketing of probiotic formulations for human nutrition and health. Expert in live microorganisms since 1934, Institut Rosell undertakes ambitious research programs so as to better understand the properties, modes of action and beneficial effects on health of these probiotic formulations. Institut Rosell is part of the Lallemand group, a privately owned company with head offices in Montreal, Canada, and Toulouse, France, and production facilities in various countries around the world. For more information, please visit www.lallemand.com or contact human@lallemand.com.

Show as PDF