Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Institut Rosell lanserar Probi-produkt i Storbritannien

08:57 / 19 April 2005 Probi Press release

Probis samarbetspartner Institut Rosell har tecknat ett distributionsavtal med Quest Vitamins Ltd för Storbritannien. Avtalet ger Quest Vitamins exklusiv rätt att sälja kapslar med Probis bakterie Lp 299v till hälsokostbutiker, nutritionister och läkare. Produkten kommer att lanseras under tredje kvartalet 2005.

Distributionsavtalet med Quest är det andra i raden för kosttillskottskapseln med Probis bakterie som Institut Rosell marknadsför inom terapiområdet IBS, “Irritable Bowel Syndrome”. Under första kvartalet 2005 började produkten att säljas via Phillips Health i USA.

Quest Vitamins är en ledande producent och distributör av hälsoprodukter till läkare, nutritionister och fristående hälsokostbutiker i Storbritannien. Quests höga anseende på marknaden bygger på de högkvalitativa produkter och tjänster som bolaget levererar. Det elvaåriga samarbetet mellan Institut Rosell och Quest har bidragit till en framgångsrik utveckling av den probiotiska marknaden i Storbritannien. Det är huvudanledningen till valet av Quest som distributör för Probi-produkten.

“Vi är nöjda med detta första distributionsavtal i Europa. Institut Rosell fortsätter sina lanseringar av Probi-produkten och vi ser fram emot fler avtal via ytterligare försäljningskanaler och på nya marknader”, säger Per Bengtsson, VD i Probi.”

Probi tecknade i slutet av 2003 ett licensavtal med Institut Rosell som är en av de ledande producenterna av probiotiska kosttillskott för de amerikanska och europeiska marknaderna. Institut Rosell bedöms vara den aktör som kan leverera den snabbaste marknadspenetrationen på dessa marknader åt Probi.

“Våra kunder ger oss ett gott gensvar på Probi-produkten och affärsdiskussionerna utvecklas positivt. Vi är selektiva i vårt val av distributörer, men räknar med att få fler nya avtal och lanseringar på plats under detta år”, säger Olivier Clech, VD i Institut Rosell.

För ytterligare information, kontakta: Per Bengtsson, Verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 073-447 41 28, e-post: Olivier Clech, Verkställande direktör Institut Rosell, telefon: + 33 611 30 26 31

Om Probi Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. Om Institut Rosell Institut Rosell är ett fransk-kanadensiskt bolag verksamt inom urval, utveckling, produktion och marknadsföring av probiotiska koncept för människans hälsa. Bolaget har forskat kring levande mikroorganismer sedan 1934. Institut Rosell genomför en rad ambitiösa forskningsprogram i syfte att förklara probiotikas egenskaper, sätt att verka samt dess positiva hälsoeffekter. Institut Rosell ingår i Lallemandgruppen, ett privatägt bolag som har huvudkontor i Montreal, Canada samt i Toulouse, Frankrike och produktionsanläggningar i flera länder över hela världen. Mer information finns på www.lallemand.com eller via kontakt med human@lallemand.com.

Show as PDF