Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2005.01.01 - 2005.03.31

08:56 / 26 April 2005 Probi Press release

  • Probis nettoomsättning minskade under första kvartalet till 7,3 miljoner SEK (9,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,3 miljoner SEK (0,4).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (0,04).
  • Kassaflödet uppgick till -1,7 miljoner SEK (0,0). Likvida medel vid periodens utgång var 45,2 miljoner SEK (20,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 miljoner SEK (0,9).
  • Probis licenstagare Danone har under den aktuella rapportperioden genomfört konsumenttester på produkten innehållande Lp299v och valt att justera hälsobudskapet. Probi bedömer att Danones lansering har skjutits fram till början av 2006.
  • Probis samarbetspartner Institut Rosell har under rapportperioden börjat leverera sin Probi-produkt i USA via distributören Philips Health. Efter periodens utgång har Institut Rosell tecknat ytterligare ett distributionsavtal med Quest Vitamins Ltd för Storbritannien.
  • Probi har ingått en överenskommelse att starta en studie på 500 personer inom området Klinisk Nutrition. Studien kommer att starta under andra kvartalet 2005 och bekostas till största delen av externa anslag.Kommentar från Probis samarbetspartner Danone:”Projektet har tagit längre tid än beräknat. Tekniska problem har lösts och nyligen har konsumenttester ifrån flera länder visat att vi kommer att behöva justera kommunikationen av hälsopåståendet. Utifrån den slutliga produkten med Lp299v och anpassningen av hälsopåståendet känner vi oss trygga i att kunna ta fram ett vinnande koncept, något som kommer att innebära intressanta affärsmöjligheter för Danone”Bernard Hours, Executive Vice President, Fresh Dairy Products

Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. ================================================================== För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, Verkställande Direktör, Probi AB. Telefon 046-286 89 20, 0734-47 41 28. E-post: per.bengtsson@probi.se Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Show as PDF