Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi tilldelas utmärkelse av Frost & Sullivan

08:28 / 7 December 2005 Probi Press release

Probi tilldelas Technology Leadership Award för 2005 av det internationella konsultföretaget Frost & Sullivan för Probis vidareutveckling av forskningsområdet mag- och tarmhälsa.

Probis starka fokus på forskning och utveckling, patentering och dokumentation av probiotiska bakterier, har stärkt bolagets ställning inom marknadssegmentet kosttillskott, enligt Frost & Sullivan.

”Probi har skapat en hävstångseffekt på sitt kunnande inom bioteknik för att utveckla hälsoprodukter som har ett starkt konsumentfokus. Probi har också uppvisat en ovanlig kombination av kreativitet på det biotekniska området parat med en överlägsen marknadsstrategi för att positionera sig mot det snabbväxande maghälsosegmentet bland kosttillskotten”, säger Frost & Sullivans Programme Manager Kathy Brownlie.

Probis konkurrensmässiga fördelar genom patentskydd, unika produkterbjudanden, nyligen gjorda framsteg på immunområdet och strategiska allianser för marknadsföring av sina erbjudanden, gör Probi till en värdig mottagare av priset, heter det i Frost & Sullivans prismotivering.

”Vi är väldigt stolta för att ha fått priset och ser det som ett kvitto på att vår strategi och affärsmodell ligger rätt i tiden. Utmärkelsen från Frost & Sullivan bidrar till ännu högre uppmärksamhet i branschen för Probi, vilket i förlängningen kan leda till nya kontakter och licensavtal”, säger Probis VD Per Bengtsson.

Probi har sju patentområden vad avser gynnsamma effekter av probiotika vid gastrointenstinala problem och är därigenom en betydande spelare på hälsomarkanden för mag- och tarmprodukter, konstaterar Frost & Sullivan.

Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i London den 12 december.

För ytterligare information, kontakta:

Per Bengtsson, Verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 073-447 41 28, e-post:

Om Probi Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. Om Frost & Sullivan Det globala konsultföretaget Frost & Sullivan har i över 40 år stött utvecklingen av innovativa strategier i samarbete med sina kunder. Företagets industriexpertis integrerar konsult- och samarbetstjänster med ledningsutbildning i syfte att identifiera och utveckla olika framtidsmöjligheter. Frost & Sullivan servar en omfattande kundbas som inkluderar 1 000 globala företag, tillväxtföretag samt investerare genom att erbjuda omfattande industribevakning som speglar ett unikt globalt perspektiv och kombinerar löpande analys av marknader, teknologier, ekonometri och demografi. För ytterligare information se www.frost.com.

Show as PDF