Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis probiotika stärker immunsystemet

08:20 / 11 October 2005 Probi Press release

Probis bakterier kan påverka flera funktioner i människans immunsystem enligt en ny studie. Fynden kan bland annat ha betydelse för att minska uppkomsten av sjukdomar som till exempel diabetes typ1. Fynden har patentsökts.

En studie på friska försökspersoner som genomförts vid Sahlgrenska sjukhuset visar att Probis bakterier selektivt kan påverka olika funktioner i immunsystemet. I studien som prisbelönades vid en vetenskaplig kongress i Krakow, studerades bakteriers påverkan på olika typer av vita blodkroppar. Förutom att celler som deltar i infektionsförsvaret ökar i antal tyder resultaten också på att Probis bakterier kan ha en förmåga att minska överreaktioner i immunsystemet som leder till exempel vid diabetes typ 1.

”Att åstadkomma en selektiv påverkan på funktioner i immunsystemet på detta vis med probiotika har tidigare inte visats tydligt på människa. Sjukdomar där immunsystemet angriper den egna kroppen, som tex diabetes typ 1, MS och reumatism ökar i västvärlden” säger Per Bengtsson, VD för Probi. ”Resultaten stärker Probis möjlighet att ta fram kommersiellt intressanta erbjudanden inom immunologi”

Studien presenterades vid den internationella kongressen”European Conference on Probiotics and their Application” i Krakow.

Probis probiotika finns idag tillgänglig för slutkonsumenter i juicer och yoghurt (i ProViva) samt i kosttillskott. Vid intresse kan information om den presenterade studien erhållas via . ===================================================================== För ytterligare information kontakta:

Per Bengtsson, Verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 0734-47 41 28, e-post: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Probi Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF