Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2005.01.01 - 2005.09.30

08:27 / 25 October 2005 Probi Press release

Aktuell rapportperiod 2005.07.01 – 2005.09.30

  • Probis nettoomsättning utvecklades under kvartalet enligt plan och uppgick under delåret till 21,3 miljoner SEK (24,4), nettoomsättningen under tredje kvartalet var 6,9 miljoner SEK (7,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,4 miljoner SEK (-3,3). Resultat efter skatt under tredje kvartalet uppgick till -1,1 miljoner SEK (-1,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,40) och under kvartalet till -0,12 SEK (-0,22).
  • Kassaflödet uppgick under delåret till -5,3 miljoner SEK (-3,7). Likvida medel vid periodens utgång var 41,6 miljoner SEK (16,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,7 miljoner SEK (-2,7).
  • Probis partner Danone har varit framgångsrika i konsumenttesterna med Probis bakterie Lp299v och de tar nu fram en lanseringsplan.
  • Probis licenstagare Institut Rosell har under tredje kvartalet börjat leverera större volymer kosttillskott i Europa vilket resulterat i en försäljningsuppgång inom affärsområdet.
  • Genom att Probi har återtagit rätten från Skånemejerier att marknadsföra functional food med Lp299v i Storbritannien, öppnas nu möjligheten för Probi att bearbeta den brittiska marknaden med andra aktörer.
  • Probi har under tredje kvartalet presenterat två studier som tyder på att bolagets probiotika dels effektiviserar järnupptagningsförmågan samt dels stimulerar olika funktioner i immunsystemet. Studierna av immunsystemet tyder på att infektionsförsvaret stärks samt att skyddet förstärks mot autoimmuna sjukdomar, exempelvis diabetes typ 1.

Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. ================================================================== För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, Verkställande Direktör, Probi AB. Telefon 046-286 89 20, 0734-47 41 28. E-post: per.bengtsson@probi.se Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Show as PDF