Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Institut Rosell lanserar första Probi-produkten

08:42 / 11 January 2005 Probi Press release

Probis samarbetspartner Institut Rosell har tecknat ett distributionsavtal med Phillips Health Inc. Avtalet ger Phillips Health exklusiv rätt att direktmarknadsföra kosttillskottskapslar med Probis bakterie Lp299v per postorder i USA. Produkten kommer att lanseras på den amerikanska marknaden i början av 2005.

Institut Rosell påbörjade leveranserna av kosttillskottskapslar med Probis bakterie Lp299v till Phillips Health under december 2004. Samtidigt fortsätter Institut Rosell arbetet för att lansera produkten via ytterligare försäljningskanaler och på andra marknader.

Phillips Health är en av USAs ledande leverantörer av kosttillskott som bolaget säljer via direktmarknadsföring och annonsering. Phillips Health ingår i Phillips International, en icke publik koncern med säte i Potomac, Maryland.

“Detta är första gången Institut Rosell levererar ett kosttillskott som innehåller Probis bakterie. Även om de ekonomiska effekterna initialt är begränsade ser vi med tillförsikt fram emot utvecklingen av denna och kommande lanseringar.”, säger Per Bengtsson, VD i Probi AB.

Probi tecknade 2003 ett licensavtal som ger Institut Rosell rätten att utnyttja Probis bakterie Lp299v i kosttillskott inom behandlingsområdet IBS (”irritable bowel syndrome”). Institut Rosell bedöms vara den aktör som kan leverera den snabbaste marknadspenetrationen i USA och Europa. Institut Rosell ingår i Lallemandgruppen, en bioteknikkoncern med säte i Montreal och Toulouse. Företaget är marknadsledande inom probiotiska kosttillskott i USA och Europa.

Lund den 11 januari 2005

PROBI AB

Per Bengtsson Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, Verkställande direktör Probi AB. Telefon 046-286 89 23 eller 073-4474128 mobil e-post: per.bengtsson@probi.se

Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudskaliga forskningsområdena är: Mag- och tarmbesvär, Immunförsvar, Hjärt- och kärlsjukdomar samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie noteras sedan december 2004 på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se

Show as PDF