Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi har avtal med Hagströmer & Qviberg om likviditetsgaranti

08:48 / 1 December 2004 Probi Press release

Probi AB ( publ) har avtalat om att Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB skall agera market maker i bolaget. Avtalet innebär i korthet att Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB ställer köp- och säljkurser på Stockholmsbörsen i Probi och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Syftet är att öka likviditeten i bolagets aktie.

Likviditetsgarantin gäller från och med den 2 december i samband med att Probi noteras på Stockholmsbörsens O – lista.

Stockholm den 1 december 2004 PROBI AB

Per Bengtsson Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: Probi AB Per Bengtsson, Verkställande direktör. Telefon 0734-47 41 28, e-post: per.bengtsson@probi.se Per-Ola Forsberg, Ekonomi- och Administrativ chef. Telefon: 0733-44 83 84, e-post: per-ola.forsberg@probi.se

Probi är ett bioteknikföretag med en ledande position inom probiotisk forskning och utveckling. Företaget bedriver forskning och utveckling inom terapiområdena Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt Stress och återhämtning. Probi har kunnat visa på positiva medicinska effekter för bolagets patenterade bakterier inom sina samtliga forskningsområden. Probi är verksamt inom affärsområdena Functional Food, Kosttillskott och Klinisk Nutrition. Inom Functional Food har Probi licensierat ut rättigheterna globalt för en av bolagets patenterade bakterier via avtalen med Danone och Skånemejerier. Licensierings- och utvecklingsarbetet inom Klinisk nutrition pågår. Bolaget arbetar systematiskt för att kontinuerligt utveckla och skapa nya kommersiella erbjudanden. Probi har hittills ett sjuttiotal godkända patent avseende fyra patenterade stammar inom 14 patentområden. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF