Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Erbjudandet övertecknat

15:22 / 25 November 2004 Probi Press release

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Storbritannien eller Japan.

• Erbjudandet i Probi om cirka 56 miljoner kronor övertecknades • Probi tillförs cirka 37 miljoner kronor före emissionskostnader • Priset fastställt till 32,50 kronor per aktie • Probi-aktien noteras på O-listan den 2 december

Erbjudandet i Probi AB (publ) övertecknades. Erbjudandet omfattade totalt 1.714.200 aktier, varav 1.142.800 nyemitterade aktier och 571.400 befintliga aktier. Teckningskursen fastställdes efter ett anbudsförfarande bland institutionella investerare till 32,50 kronor per aktie. Totalt omfattar erbjudandet cirka 55,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 18,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Probi. Nyemissionen tillför bolaget 37,1 miljoner kronor före emissions- och noteringskostnader.

Handeln med Probi-aktien inleds på Stockholmsbörsens O-listan den 2 december. Kortnamnet kommer att vara PROB.

- ”Nyemissionen innebär att Probi kan ta nästa steg i utvecklingen. Nu kan vi utnyttja vår framskjutna position inom probiotisk forskning och genomföra våra planerade satsningar, dels inom Klinisk Nutrition och dels inom våra andra affärsområden ”, säger Per Bengtsson, verkställande direktör för Probi.

Efter erbjudandet uppgår antalet aktieägare i Probi till cirka 5.500. Av erbjudandet har cirka 60 procent placerats hos svenska och utländska institutioner. Efter genomförd nyemission och aktiesammanläggning kommer Probis aktiekapital att utgöras av 9.365.300 aktier om vardera nominellt 5 kronor.

Lund den 25 november 2004

PROBI AB

Per Bengtsson Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Probi AB Per Bengtsson, Verkställande direktör. Telefon 0734-474128, e-post: Per-Ola Forsberg, Ekonomi- och Administrativ chef .Telefon: 0733-448384, e-post:

Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Torbjörn Gunnarsson, Chef Equity Capital Markets, Telefon: 0704-86 17 18

Probi är ett bioteknikföretag med en ledande position inom probiotisk forskning och utveckling. Företaget bedriver forskning och utveckling inom terapiområdena Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt Stress och återhämtning. Probi har kunnat visa på positiva medicinska effekter för bolagets patenterade bakterier inom sina samtliga forskningsområden. Probi är verksamt inom affärsområdena Functional Food, Kosttillskott och Klinisk Nutrition. Inom Functional Food har Probi licensierat ut rättigheterna globalt för en av bolagets patenterade bakterier via avtalen med Danone och Skånemejerier. Licensierings- och utvecklingsarbetet inom Klinisk nutrition pågår. Bolaget arbetar systematiskt för att kontinuerligt utveckla och skapa nya kommersiella erbjudanden. Probi har hittills ett sjuttiotal godkända patent avseende fyra patenterade stammar inom 14 patentområden. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF