Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2004.01.01 - 2004.09.30

09:28 / 26 October 2004 Probi Press release

Delårsrapport 2004.01.01 - 2004.09.30 Rapportperiod: 2004.07.01 - 2004.09.30 · Probis nettoomsättning ökade under delårsperioden till 24,4 miljoner SEK (19,4), en förbättring med 25% (-2). Under den aktuella rapportperioden ökade nettoomsättningen med 14 % (17) till 7,6 miljoner SEK (6,6). · Bolagets resultat efter skatt för delårsperioden uppgick till -3,8 miljoner SEK (-8,5). Under den aktuella rapportperioden var bolagets resultat efter skatt -2,0 miljoner SEK (-4,2). · Probis kassaflöde för delårsperioden uppgick till -3,7 miljoner SEK (3,1). Likvida medel vid den aktuella rapportperiodens utgång var 16,4 miljoner SEK, att jämföras med 20,1 miljoner SEK vid årets början. · Bolagets resultat per aktie under delårsperioden uppgick till -0,09 SEK (-0,21). · Probi presenterade vid årets största europeiska vetenskapliga nutritionskongress (ESPEN) en analys omfattande 230 intensivvårdspatienter som visar att Probis nyutvecklade produkt inom affärsområdet Klinisk Nutrition minskar antalet infektioner hos svårt sjuka patienter. Resultatet stärker potentialen inom Probis nya affärsområde Klinisk Nutrition. · Förberedelser för en eventuell O-listenotering av Probi-aktien har pågått under rapportperioden. Förberedelserna har under delårsperioden påverkat förändringen av likvida medel med -2,5 miljoner SEK. · Efter periodens utgång har en extra bolagsstämma beslutat om sammanläggning av aktier, utrymme för nyemission samt upphävs rösträttsskillnaden mellan A- och B-aktier. För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, Verkställande Direktör, Probi AB (publ). Telefon 046-286 89 20, 0734-47 41 28. E-post: per.bengtsson@probi.se Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund Probi är ett bioteknikföretag med en ledande position inom probiotisk forskning och utveckling. Företaget bedriver forskning och utveckling inom områdena: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probi har kunnat visa på positiva medicinska effekter för bolagets patenterade bakterier inom sina samtliga forskningsområden. Probi är verksamt inom områdena Functional Food, Kosttillskott och Klinisk nutrition. Inom området Functional Food har Probi licensierat ut rättigheterna globalt för en av bolagets patenterade bakterier via avtalen med Danone och Skånemejerier. Licensierings- och utvecklingsarbetet inom områdena Kosttillskott och Klinisk nutrition pågår. Bolaget arbetar systematiskt med sin forskning och utveckling för att kontinuerligt utveckla och skapa nya kommersiella erbjudanden inom bolagets verksamhetsområden. Probi har hittills ett sjuttiotal godkända patent avseende fyra patenterade stammar inom 13 patentområden. Vid årsskiftet 2003 räknade bolaget EU-patent som endast ett patent varför ett lägre antal patent nämndes. Mer information finns på www.probi.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/26/20041026BIT20260/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF