Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

09:32 / 19 June 2023 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0015961222 Aktie
Innehavare Länsförsäkringar Fondförvaltning
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 869 381
Antal rösträtter 1 869 381
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2023-06-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 269 381
 - direkt innehavda rösträtter 1 269 381
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,53 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,53 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,53 % 1 269 381
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,53 % 1 269 381
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/