Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

14:47 / 30 November 2023 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0015961222 Aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 235 375
Antal rösträtter 1 235 375
 
Transaktionen
Datum 2023-11-29
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 585 375
 - direkt innehavda rösträtter 1 585 375
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,66 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,66 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,66 % 1 585 375
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,66 % 1 585 375
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 585 375
 - andel av rösträtter 5,66 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/