Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Förnyat förtroende för Proact i statens ramavtal

14:30 / 14 March 2022 Proact Press release

Proact tecknar Kammarkollegiets nya ramavtal för Datacenter och kan fortsätta bygga IT-infrastruktur för det offentliga Sverige.

De nya statliga ramavtalen inom Datacenter gäller i fyra år och kan utnyttjas av myndigheter, regioner och kommuner. Proact i Sverige har kvalificerat sig som leverantör inom anbudsområdena Datacenter 2019 - Datacenterlösningar samt Datacenter 2021 - Server och lagring, där tilldelningsbesluten nu är slutliga. Det totala avtalsvärdet för anbudsområdet Server och lagring uppskattas till 3,1 miljarder kronor. Inom detta är Proact en av sju leverantörer som fått tilldelningsbeslut.

Proact hade även tecknat det tidigare statliga ramavtalet för Datacenter, vilket löpte ut i mars 2021. Till följd av pågående överprövningar har tre av de fyra delområden som berörs fram tills nu varit avtalslösa. Kammarkollegiet planerar för att det nya avtalet ska starta under mars 2022.

- Det är glädjande att ramavtalet äntligen är i hamn och på Proact ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla våra kunder i det offentliga Sverige. Vi kan både erbjuda marknadsledande lösningar för modern IT-infrastruktur och bistå med kompetens som de efterfrågar för att driva fortsatt digitalisering, säger Lena Eskilsson, VD för Proact IT Sweden AB.

Proact har stor erfarenhet som datacenter-partner till offentliga verksamheter och har i över 15 år omfattats av statens ramavtal. De nya ramavtalen ger möjlighet att erbjuda lösningar till stöd för framtidssatsningar inom förvaltning och samhällstjänster. Bland Proacts svenska kunder inom offentliga verksamheter märks, bland andra, Västra Götalandsregionen, universiteten i Göteborg och Örebro och Lantmäteriet.

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/