Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Proact IT Group AB (publ)

11:00 / 13 October 2022 Proact Press release

Enligt beslut från tidigare årsstämma i Proact IT Group AB har en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2023. Valberedningen skall bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten.

Valberedning utgörs av följande ledamöter: 
  • Malin Ruijsenaars,ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten)
  • Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia)
  • Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
  • Wilhelm Gruvberg (Alcur Fonder AB)

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Malin Ruijsenaars.

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/