Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Proact förvärvar ahd och förstärker sitt erbjudande inom molntjänster i Tyskland

08:30 / 26 October 2021 Proact Press release

Idag har Proact undertecknat ett definitivt avtal om att förvärva det tyska IT-företaget ahd GmbH & Co. KG, en specialist inom hybrida molnlösningar och konsulttjänster. Förvärvet, som förväntas slutföras under dagen, kommer att stärka Proacts kunderbjudande och närvaro på den tyska marknaden.

Förvärv är en viktig del av Proacts tillväxtstrategi för att bredda erbjudandet och för att expandera verksamheten på företagets nyckelmarknader. Det tyska bolaget ahd är det fjärde förvärvet under en tvåårsperiod, då Proact har förvärvat PeopleWare ICT Solutions BV i Nederländerna, Cetus Solutions Ltd. i Storbritannien och Conoa AB i Sverige, som alla har tillfört nya tjänster och expertis till Proacts kunderbjudande.

Genom förvärvet av ahd fortsätter Proact att etablera sig i viktiga regioner i Tyskland - en av Europas största IT-marknader - samtidigt som portföljen av tjänster för bolagens gemensamma kunder breddas.

Jonas Hasselberg, VD och koncernchef för Proact IT Group AB, kommenterar:
- Teamet på ahd har imponerande kunskap och expertis inom datahantering med ett marknadsledande erbjudande inom multicloud-lösningar. Kombinationen ger oss en stark position för att fortsätta att hjälpa våra tyska kunder att driva värde ur data. Båda bolagen har gott rykte på marknaden och långvariga relationer med stora och medelstora företag och myndigheter i regionen. Jag är därför väldigt glad över att välkomna våra nya kollegor till Proact.

Andreas Rother, VD och en av grundarna av ahd GmbH & Co. KG, kommenterar:
- Att bli en del av Proact är en spännande möjlighet som stärker vår närvaro i Tyskland som en ledande leverantör av molntjänster. Med Proacts och ahds kompletterande tjänsteerbjudande och expertis blir vi väldigt intressanta på den tyska marknaden och stärker vårt kundengagemang. ahd identifierar sig starkt med Proacts multicloud-strategi, och vi är fast beslutna att dra nytta av vår gemensamma kunskap och innovationsanda inom detta område för att driva tillväxt och kundnöjdhet. Jag är stolt och glad över att ahd nu blir en del av Proact-familjen.

Köpeskillingen uppgår till 26,2 miljoner Euro på en kontantfri och skuldfri basis, vilket motsvarar 9,0 gånger EBITA. Transaktionen förväntas bidra med cirka 30 miljoner Euro i ökad årsomsättning för Proact. ahd och dess anställda kommer att bli en integrerad del av Proacts tyska verksamhet.

När det gäller Proacts förvärvstakt, tillägger Hasselberg:
- Det är uppmuntrande att vi kan genomföra vår M&A-strategi i nuvarande takt, vilket bidrar till vår tillväxt- och tjänstestrategi.

Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 08:30 CET.

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Om ahd
hd hanterar din IT med modulära och transparenta tjänster - på plats, i ett privat moln, ett offentligt moln eller ett hybridscenario. Som leverantör av molntjänster förlitar vi oss på 30 års erfarenhet inom IT-branschen, holistiska IT-lösningar och transparent kommunikation. www.ahd.de

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/